1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ED02 การลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นาง ทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ สำหรับการปฎิบัติงานในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 คือ การปฎิบัติงานโครงการ U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น การลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อ.ส.ม.เกี่ยวกับการรับมือหรือป้องกันโรคโควิดเบื้องต้น อย่างเช่น ก่อนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง การหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่มีคนเยอะๆและควรล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น และนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานยังมีการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพื่อมาแจกให้ผู้นำหมู่บ้านและอ.ส.ม.เพื่อนำไปแจกให้แก่คนในชุมชนของตนเองต่อไป และนอกจากนี้ยังมีการจัดทำวิดิโอเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง จากการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด19ทำให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองอย่างเช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู