ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ถ่ายทอดเคล็ดลับสูตรเด็ดที่ใช้ในการปรุงอาหารไทย โดยเฉพาะเครื่องแกงไทย ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆ อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ซึ่งนอกจากจะให้กลิ่นที่หอมน่ารับประทานและรสชาติที่กลมกล่อม อันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ทางยาอีกมากมาย เพราะในเครื่องแกงไทยนั้น อุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องแกงไทยนับเป็นสุดยอดอาหารต้านมะเร็ง

จากการประชุมแบบออนไลน์ในการจัดโครงการการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพการทำพริกแกง ในชื่อโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง  ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564   ED 02 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทางพริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงต้องจัดแบ่งทีมในการประชุมและแบ่งฝ่ายในการทำงานต่างๆโดยแบ่งเป็นดังนี้ 1 .ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียง 2 . ฝ่ายจัดเตรียมหาวัตถุดิบในการทำพริกแกง  3 . ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์  4 .  ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  5 .  ฝ่ายลงทะเบียน  6.ฝ่ายดูแลวิทยากร

โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการออกสำรวจพื้นที่ในชุมชนและหาแหล่งวัตถุดิบในการทำพริกแกงตลอดจนถามราคาการค้าขายจากชาวบ้านในตำบลบ้านยางเพื่อเกิดการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกวัตถุดิบในการทำพริกแกงเอาไว้ โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลในฝ่ายจัดหาวัตถุดิบในการทำเครื่องพริกแกงและฝ่ายจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมและควบคุมดูแลฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ในการทำพริกแกง อาทิ เช่น การจัดหาซื้อ ตะไคร้  หัวข่า ผลมะกรูด หอม กระเทียม กระชาย ที่ได้ซื้อในชุมชนตำบลบ้านยางในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10และหมู่อื่นๆ

แล้วได้จัดเตรียมวัตถุดิบให้เป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ชุดที่ 1 วัตถุดิบในการทำพริกแกงสูตรดั้งเดิม โดย นางศรีทอง รัตนะ  ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านยาง ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้มอบสูตรและเป็นผู้ฉุดคิดในการทำพริกแกงให้  ต่อมาทางกระทรวงมีนโยบายให้มีการพัฒนาขึ้น จึงทำให้นโยบายขององค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนไป เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ และสูตรการทำพริกแกง ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสูตร จนได้ออกมาเป็นสูตรการทำพริกแกง อย่างที่ได้ลิ้มรสมาจนถึงปัจจุบัน

ชุดที่ 2 วัตถุดิบในการทำพริกแกงสูตรปรับปรุง   สูตรปรับปรุงได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มาเป็นวิทยากรและเป็นผู้คิดค้นสูตร 1.ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา  2.อาจารย์.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต  3. อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง 4.อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร

                                   

 

การจัดเตรียมวัตถุดิบในการทำพริกแกงทั้ง 2 สูตรมีความราบรื่นเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการแนะนำว่าควรซื้อหรือหาวัตถุดิบจากหมู่ที่เท่าไหร่ และได้จัดเตรียมวัตถุดิบให้ครบตามจำนวนกลุ่มที่แบ่งในการจัดอบรมโดยการแบ่งกลุ่มในการทำพริกแกงจะทำเป็น2 ชนิดด้วยกันได้แก่พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานโดยวัตถุดิบของแต่ละชนิดจะแตกต่างกันและมีส่วนผสมที่พิเศษต่างกันทำให้กลุ่มชาวบ้านที่มาอบรมจะต้องได้รับความรู้และได้รับรูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมทำพริกแกงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ประกอบกัน

อื่นๆ

เมนู