1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ในเดือนกรกฎาคมทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในกิจกรรมนั้นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพริกแกงทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรปรับปรุง รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันตำพริกแกงทั้งสองสูตร 

ในกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้หาวัตถุดิบ และจัดทำเอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบส่วนมากซื้อจากตลาดนัดภายในตำบล และบางส่วนได้ติดต่อซื้อจากชาวบ้านภายในตำบลคือตะไคร้ ข่า พริก และมะกรูด ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลมักปลูกพืชดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการอบรมจัดขึ้น 2 วัน วันแรกอบรมการทำพริกแกงสูตรดั้งเดิมจากทางกลุ่มแม่บ้านประจำตำบลบ้านยาง วิทยากรคือนางศรีทอง รัตนะ ประธานกลุ่มแม่บ้านประจำตำบลบ้านยาง ซึ่งพริกแกงสูตรดั้งเดิมที่กลุ่มแม่บ้านผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น เป็นสูตรที่มีรสชาติกลางๆ ไม่เผ็ด เป็นพริกแกงสีธรรมชาติ โดยใช้สีจากพริกหยวกแห้งนำเมล็ดออก ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ผู้ใดนำไปประกอบอาหารสามารถตำพริกใส่เพื่อเพิ่มความเผ็ดได้ ส่วนวันที่สองเป็นการอบรมการทำพริกแกงสูตรปรับปรุงจากทางสาขานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป  วิทยากรคือคณะอาจารย์จากทางสาขานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสูตรที่มีกลิ่นเฉพาะ เพราะได้เพิ่มวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดเข้าไป รสชาติกลางๆ ไม่เผ็ด ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และได้มีการผลิตพริกแกงเป็นก้อนคล้ายก้อนคนอร์  ซึ่งเป็นการนำพริกแกงไปอบนั่นเอง แต่ในการอบรมนั้นเป็นแค่กระบวนการผลิตพริกแกงขั้นแรก คือการนำวัตถุดิบทุกอย่างมาตำผสมกันจากนั้นจึงนำใส่บรรจุภัณฑ์ (ถุงซิปล็อก) ส่วนการนำพริกแกงไปอบนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และจากการอบรมทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจจนกิจกรรมผ่านไปด้วยดี

   

   

       

   

 

อื่นๆ

เมนู