1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดตั้งกลุ่มชุมชนพัฒนาพริกแกงตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดตั้งกลุ่มชุมชนพัฒนาพริกแกงตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเทศประชาชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลบ้านยาง หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ED02

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ได้นัดประชุมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการดำเนินการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยางอาจารย์จัดแบ่งการทำงานเป็น4ทีม

วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้จัดให้อยู่ในทีมดูแลสถานที่และเรื่องเสียง ณ ศาลาที่ทำการหมู่ที่2ตำบลบ้านยาง

วันที่ 19-20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุมอบรม ณ ศาลาที่ทำการหมู่ที่2ตำบลบ้านยางให้แก่กลุ่ม อสม คณะอาจารย์และทีมงานทุกท่านในหัวข้อเรื่องการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์พริกแพงตำบลบ้านยางภายใต้แบรนด์ (เซราะเยียง)ในการอบรมได้จัดให้มีการปฎิบัติการทำพริกแกงและยังเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านในการอบรมครั้งนี้คณะอาจารย์และทีมงานทุกคนได้จัดการดูแลความสะอาดและตรวจวัดอุณหภูมิให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านโดยมีการสวมถุงมือหน้ากากอนามัยและหมวกเก็บผม ตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม

วันที่3- 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดอบรมเรื่องส่งเสริมกลุ่มชุมชนพัฒนาพริกแกงตำบลบ้านยางโดยมีคณะอาจารย์และทีมงานและ อสม ตำบลบ้านยางเข้าร่วมการอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มาเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ทีมงานทุกคน

ลิงค์วิดีโอประจำเดือนค่ะ

อื่นๆ

เมนู