1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อสำรวจหาสถานที่จัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือน กันยายน

ED02-การลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อสำรวจหาสถานที่จัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือน กันยายน

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท  ประชาชน  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยางได้เข้าพบกับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและประธานอสม.ประจำตำบลบ้านยางเพื่อหาสภานที่จัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยางนั้น  ได้ข้อมูลสถานที่จากผู้แนะนำมามี 3 สถานที่ด้วยกันและได้นำเสนอให้กับทีมอาจารย์ผู้ดูแลตำบลบ้านยางและอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปไปลงพื้นที่ไปดูสถานที่เบื้องต้นก่อนนำมาพิจารณาในการเลือกสถานที่จัดตั้งสถานที่ผลิตสิค้าประจำตำบลบ้านยางในครั้งนี้  ดังนี้

สถานที่ 1  เป็นบ้านว่างให้เช่าของจ.ส.ต.อัศม์เดช  สิงหเดชาสิทธิ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 199 หมู่ 2  บ้านยาง  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวแบบเพิงหมาแหงนแบบห้องเปิดด้านหน้าไม่มีผนังกั้นด้านหน้า มีห้องน้ำ 1 ห้องเนื่องจากเดิมทีเคยทำเป็นร้านขายของชำมาก่อน  ซึ่งจะต้องงทำการปรับปรุงและติดตั้งผนังด้านหน้าเพิ่ม ต้องกั้นห้องเพิ่ม สถานที่แคปไป

 

 

สถานที่ 2  ร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมหมาย  อุไรรัมย์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 16  บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะร้านเพิงหมาแหงนตั้งอยุ่ทำเลดีติดถนนสาย  219 บริเวณร้านตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าบ้านหากมีการปรับปรุงต่อเติม และกั้นห้องเพิ่มเติมทำให้ปิดกั้นทางเดินเข้าบ้านเจ้าของบ้านเข้า-ออกไม่สะดวกและต้องกั้นห้องเพิ่มต้องปรับปรุงแก้ไขห้องเดิมที่มีอยู่แล้ว ห้องน้ำอยู่ไกลตัวอาคาร

สถานที่ 3 ศาลาประจำหมุ่บ้านผักบุ้ง  ตั้งอยู่เลขที่  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์ ทำเลที่ตั้งติดตลาดชุมชน ปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านยาง ติดถนนสาย 219 เส้นทางผ่านไปสนามบินบุรีรัมย์ เป็นอาคารหลังใหญ่ขนาดด้านหน้ากว้าง 15  เมตรลึก 10 เมตร ที่มีห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องเก็บของหน้ากว้าง 4 เมตรลึก  10 เมตร ห้องน้ำ 1 ห้อง แบ่งเป็นสัดเป็นส่วน หากตัองปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากการที่ประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับทีมอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลและอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.ประจำตำบลบ้านยาง ผู้เข้ารับการอบรม  ได้ลงความเห็นชอบให้ใช้สถานที่ศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้งเป็นสถานที่ผลิตสินค้า ผู้ใหญ่บ้านได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่จัดตั้งเป็นโรงงานผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยางตามมติที่ประชุมในครั้งนี้  ดังนั้นทางทีมดำเนินงานประจำตำบลบ้านยางจะได้ทำการของบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพื่อกั้นทำเป็นห้องผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์  ต่อเติมอาคารเพื่อกั้นห้องผลิตสินค้าตามมาตรฐานหรือตามแบบหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี(GMP :Good Manufacturing Practice) พร้อมกับการจัดตั้ง”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง” ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขั้นตอนต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู