1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 –การลงพื้นที่เพื่อลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตสินค้าและการพัฒนาด้านทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ED02 –การลงพื้นที่เพื่อลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตสินค้าและการพัฒนาด้านทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

      ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสร้างตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2564 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมสมาชิกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยาง โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมวางแผนการผลิตในครั้งนี้ประมาณ 11 คน เพื่อเป็นการฝึกฝนด้านทักษะให้กับสมาชิกทุกคน ความพร้อมในเรื่องวิธีการผลิตสินค้าพริกแกงเผ็ดที่ถูกต้องและแม่นยำ ตลอดทั้งให้ตระหนักถึงความสะอาด ถูกหลักอนามัย ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ  เป็นไปตามมาตราฐานอย.กำหนดโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ประจำกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านขั้นตอนก่อนลงมือปฏิบัติการผลิตสินค้าพริกแกงเผ็ด เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าพริกแกงจำนวน 6 กิโลกรัมโดยเป็นการจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านยาง

มาตรฐานโรงงานผลิตสินค้า

โดยมีการแบ่งงานกันทำในตำแหน่งที่ตนเองถนัดและให้ทุกคนให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ตรงตามแผนกการผลิตอย่างถูกต้องและ ต้องทำการผลิตให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดให้และ ตามมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้า หรือตามมาตรฐาน GMP (Good manufacturing Practice) ที่ได้รับมอบหมายงานโดยมีกระบวนการผลิตทั้งหมด  4 แผนกใหญ่ๆ ดังนี้คือ

1.แผนกล้างวัตถุดิบ .ใช้จำนวนคนทำงาน 2 คน

2.แผนกตัด,ตกแต่ง,คัดแยก  ใช้จำนวนคนทำงาน 3  คน

3.แผนกผลิต  ใช้จำนวนคนทำงาน  5  คน

4.แผนกบรรจุภัณฑ์ ใช้จำนวนคนทำงาน  2 คน

หมายเหตุ :  การจัดแบ่งจำนวนคนทำงานแต่ละแผนกจะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตสินค้าและเนื่องจากพื้นที่โรงงานผลิตมีขนาดเล็ก

แผนการตลาดภายในจังหวัด

ในการลงพื้นที่เพื่อแนะนำสินค้าและ การโปรโหมทผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดโดยมีการจัดบูธที่  “ถนนคนเดินเซราะกราววอคกิ้งสตรีท” ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 โดยทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ล็อค 3 ในการวางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่(ถนนคนเดินเซราะกราววอคกิ้งสตรีท) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวรัตน์  ทศศะ คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ทำการยื่นหนังสือต่อกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งคณะทีมดำเนินงานประจำตำบลบ้านยางได้ไปเตรียมจัดของที่จะใช้ในการตกแต่งบูธพร้อมทั้งขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปจัดสถานที่ เพื่อจัดทำบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดซึ่งเป็นสินค้าประจำตำบลบ้านยาง เพื่อเป็นการลงพื้นที่เพื่อนำสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้งซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยาง โดยทำการผลิตขึ้นจากสมาชิกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มที่มาจากแต่ละชุมชนในครั้งนี้คณะทีมงาน, คณะอาจารย์ประจำตำบลและ อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปได้ร่วมกันคิดและออกแบบตัวโรงงานผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ด้านคนงานผลิตก็มาจากสมาชิกในกลุ่มที่ผ่านการอบรมมาแล้วทั้งสิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นยังได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านผู้สนใจเป็นแรงงานสำรองยามฉุกเฉิน  สมาชิกกลุ่มความสนใจที่นำสินค้าประจำตำบลบ้านยางที่ผลิตได้ไปนำเสนอให้ร้านค้าในชุมชนได้รู้จักและจำหน่ายให้ชุมชน  เนื่องจากเป็นสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านยางนั่นเอง

ช่องทางการตลาดในอนาคต

ทีมดำเนินงานประจำตำบลบ้านยางยังได้เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง” หมู่ที่ 16  ทั้งตลาด On Siteและ ตลาด On line เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกทางเพื่อให้เป็นที่รู้จักให้กับลูกค้าผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ได้ซื้อบริโภคในครัวเรือน หรือนำไปจัดจำหน่ายในตลาดชุมชนต่อไป

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • Search Engine Marketing คือ การตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น
  1. SEO(การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google)
  2. PPC(การซื้อ Ads บน Google)
  • Email Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการตลาดออนไลน์ที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว
  • Social Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tiktok, ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่า

แหล่งตลาดออนไลน์ประเภทอื่นๆ 

อนาคตจะขยายช่องทางการขายออนไลน์ไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, ลาว,  กัมพูชา, เวียดนาม

อื่นๆ

เมนู