ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงานทุกท่านมีการวางแผนนัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ผ่านทางสื่อออนไลน์ ว่าด้วยเรื่องการวางแผนงานประจำเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งทีมงานเป็น3กลุ่ม 1ดูแลเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ 2การส่งออกไปยังประเทศจีน 3เรื่องของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น.                                                   ส่วนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทีมดูแลเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจการผลิตพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านยาง หมู่2 ในการทำงานมีการถ่ายวิดีโอ และเก็บภาพบรรยากาศกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนรายละเอียดวิธีทำทุกขั้นตอน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพื่องป้องกันโรคระบาดเป็นไปตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด                              

 

อื่นๆ

เมนู