ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน ประเภท กพร.

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดศูนย์ดำรงธรรม

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือก จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และได้รับคำสั่งให้มารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เพื่อที่จะได้เริ่มปฏิบัติงานตามกำหนดการของโครงการ และในวันเริ่มทำงาน ทางปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรง ก็ได้มีการอธิบาย ถึงขอบเขตการทำงาน และรายละเอียดหน้าที่ที่ทางฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมต้องปฏิบัติ โดยการทำงานอาจจะมีการร่วมงานระหว่าง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายบริหารปกครอง และฝ่ายความมั่นคงบ้าง

ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติงานแรก คือ การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ปกครองของนักเรียน จากกรณีครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา แห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดงได้มีการทำโทษเด็กรุนแรงเกินกว่า โดยใช้หวายฟาด และท่อแป๊บตีจนท่อแตก ก้นเขียวช้ำ อ้างเด็กดื้อ โดยที่ก่อนหน้านี้ ผู้ปกครองของนักเรียนได้มีการเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.โนนดินแดง แต่ไม่มีความคืบหน้าเพราะทั้งครูและผอ.ของโรงเรียนไม่มีใครออกมารับผิดชอบในเรื่อง ผู้ปกครองจึงได้นำใบบันทึกแจ้งความมาร้องเรียน ณ ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม ได้พูดคุยกับทางผู้ปกครอง รับเรื่องและร่วมหารือกับนายอำเภอเพื่อ แล้วนำเรื่องส่งไปยัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดำเนินการต่อไป

 

เว็บไซต์เพิ่มเติม : http://mgronline.com/local/detail/9640000014569

อื่นๆ

เมนู