• สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยพร อาจเอื้อม บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรและคณะผู้ปฏิบัติงานของตำบลถาวรได้ประชุมและนัดเพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร ตำบลถาวร ในการประชุมอาจารย์ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งกลุ่มเผื่อหาข้อมูล 16 เป้าหมาย ตามโครงสร้างของโครงการ กลุ่มของดิฉันได้รับผิดชอบเป้าหมายที่1 2 3 4 และ 10 ในวันที่5 ของเดือนกุมภาพันธ์ ดิฉันและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่เทศบาล เพื่อสอบถามและค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้รับข้อมูลจากสมาชิกสำนักปลัดเทศบาลตำบลถาวรเป็นอย่างดี หลังจากได้ข้อมูลจากเทศบาลแล้ว กลุ่มดิฉันก็เดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบปีที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากผู้กำกับ และ ตำรวจทุกท่านเป็นอย่างดี สถานที่ต่อมา คือ รพ.สต. บ้านถาวร ดิฉันได้ไปสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนในตำบลถาวรที่มีคนพิการและมีผู้ป่วยติดเตียงจากการเกิดอุบัติเหตุจำวนกี่ราย หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เดินทางไปยัง กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านถาวร สอบถามการทำผ้าไหม ว่ามีวิธีทำการอย่างไรบ้างถึงจะเป็นผ้าไหม1ผืน เมื่อได้1ผืนแล้วจะนำไปขายสู่ท้องตลาดที่ไหน ก็ได้คำตอบจากคุณยายที่กำลังทอผ้าไหมว่า ส่วนใหญ่จะมีคนมาสั่งแล้วก็มารับเอาไปขายหรือเอาไปเป็นของฝาก หลังจากได้ข้อมูลแล้ว ดิฉันก็เดินทางไปสถานที่สุดท้าย คือบ้านผู้ใหญ่บ้านหมูที่1 (บ้านถาวร) สอบถามเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านมีจำนวนกี่คนมีงบประมาณเท่าไร มีธนาคารข้าว ธนาคารปุ๋ยของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก็ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี ในวันที่11 และ12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดิฉันและสมาชิกในกลุ่มก็ได้ลงพื้นบ้านถาวร หมู่ 3 หมู่8 และหมู่9 เก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นอย่างดี
    จากที่ดิฉันและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านถาวรนั้น บ้านถาวรเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและความเป็นอยู่ของความชุมชน มีสระน้ำประจำหมู่บ้าน มีลานตากข้าวที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมและครอบครัว อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน คือบ้านนาถาวร มีประชาชนจำนวนมาเดินทางมาเยี่ยมชม และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
    ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณประชากรบ้านถาวรทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมคะ

อื่นๆ

เมนู