ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว อาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ข้าพเจ้า ทีมงาน และชาวบ้านได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อการสร้างและการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้เล่าถึงประวัติของตำบลถาวรตั้งแต่แรกเริ่ม ตำบลถาวรตั้งขึ้นโดยนายฮ้อยหา วงค์เพ็ญและขึ้นทะเบียนเป็นตำบลถาวรในปัจจุบัน และได้ข้อมูลในเรื่องอาหาร ประเพณีดั้งเดิมของคนในตำบลถาวรหลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่ที่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ที่10 บ้านโคกสำราญ เรื่องหินซ้อนในบ้านบุตาพวงนางรำพึง จูกูล ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่าเดิมทีบริเวณที่ตรงนี้เป็นป่าเต็งรัง แต่มีการสร้างเขื่อนจะได้มีการมีขุดบริเวณนี้ไปสร้าสันเขื่อน จึงทำให้เกิดเป็นสระน้ำบริเวณขอบสระจึงเกิดหินซ้อนกันสวยงาม เรื่องขนมกระยาสารท นางอุดมพร สีสาคำ ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่าเมื่อก่อนพี่ชายได้ทำธุรกิจข้าวพองส่งออกอยู่แล้วและได้ช่วยพี่ชายทำ จึงเกิดการสนใจได้ทำการลองผิดลองถูกจึงในเรื่องการทำขนมส่งออกจนปัจจุบันประสบความสำเร็จและส่งออกไปยังภาคตะวันออกและให้คนในชุมชนมาทำเป็นรายได้เสริม อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์หมู่ที่ 10 เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านใช้ทำเกษตร หาอาหารและใช้เป็นปะปาในปัจจุบัน การถักแห สานตะกร้า ของคนในชุมชนก็มีเนื่องจากคนในชุมชนชอบจับปลา หาอาหาร ปัจจุบันมีนายยศศักดิ์และนางเจริญ บุญรักษ์ ประกอบอาชีพนี้อยู่ ดนตรีพื้นบ้านกับนายสนิท อาจเอื้อม อดีตผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ก่อตั้งคณะกลองยาวหมู่ 10 ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะกลองยาวขึ้นมา โดยให้ลูกหลานในหมู่บ้านไปเรียนดนตรีกับครูบุญจันทร์ ชัยช่วย ซึ่งเป็นครูดนตรีในตำบลถาวร เมื่อเรียนจบแล้วก็รวมวงและสอนต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีงานจ้าง ทำให้ขาดรายได้

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการอบรมในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับการสำรวจจากชุมชนในตำบลถาวรออกมานำเสนอในรูปแบบของออนไลน์ โดยมีรูปถ่ายและเส้นทางระบุชัดเจนในเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

อื่นๆ

เมนู