โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
นางดายิณ สุขโข (ประชาชน) พื้นที่รับผิดชอบ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ธุรกิจตลาดออนไลน์

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ ที่ทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากรมามอบความรู้ในเรื่องของการสร้างธุรกิจออนไลน์ จากจุดเริ่มต้นที่ควรรู้ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคต่างๆรวมไปถึงข้อระวังที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายออนไลน์ได้ สำหรับการทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์นั้น เป็นการที่เราซื้อขายกันโดยที่ต้องซื้อขายผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ต ผู้ขายและผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถทำการซื้อขายได้ ปัจจุบันช่องทางการขายออนไลน์นั้นมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facbook Instagram Twitter Shopee Lazada เป็นต้น

ในการที่เราต้องการทำการขายผ่านระบบออนไลน์ เราจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการประเมินตลาดเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย ขนาดของตลาด รวมไปถึงคู่แข่งทางการขาย เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ในการขาย สำหรับจุดเริ่มต้นที่หน้าสนใจคือการสร้าง Pageใน Facebook ซึ่ง Facebook เป็นช่องทางที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์กันอย่างมาก เป็นสังคมโซเชียลที่รวบรวมผู้คนไว้เป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่เราจะสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี ส่วน Page ก็เหมือนหน้าร้านของเรา เราต้องสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและครบถ้วน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนวทางในการสร้างธุรกิจออนไลน์รวมถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจของเรามีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง แต่สำหรับการค้าขายออนไลน์นั้นต้องอาศัยความละเอียดและความรอบควบเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆตามมาทีหลัง อีกทั้งสำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความพยายามของเราเองจึงจะสามารถนำธุรกิจของเราให้ประสบผลสำเร็จได้

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดีและแนวคิดต่างๆรวมถึงทักษะการสร้างการขายตลาดออนไลน์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้และถือว่าเป็นความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ที่ดีในอนาคต

 

 

อื่นๆ

เมนู