การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์

   ข้าพเจ้านายเอกพล ยอดสะเทิน  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ    1 มหาวิทยลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด  ประโยชน์ต่อคนในชุมชน

   ในวันที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ (online marketing ) ซึ่ง   ทางคณาจารได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์มาบรรยาย ในหัวข้อเกี่ยวกับการขายของ  ออนไลน์ กฏหมายที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ การเสียภาษี การคำนวณจุดคุ้มทุน ข้อดีข้อเสียของการขายของออนไลน์ เเละหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ รวมทั้งเเนะนำเทคนิควิธีในการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ให้ทำกำไรเเก่ผู้ขายสินค้า เเละยังเเนะนำเทคนิควิธีในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้า

เเละเมื่ออบรมเสร็จในวันเดียวกันนั้นก็ได้เข้าพบนางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร เเละนายประสพ พิพวนนอก รองนายกเทศมนตรีและคณะ เรื่องการรายงานผลปฏิบัติงานตลอด 11 เดือนที่ผ่านมา  ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการว่าทางคณะทำงานได้ดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง เเละได้ส่ง​มอบ​แอ​พพลิ​เคชั่นใน​การ​แนะนําแหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ในตําบล​ถาวร​ ที่ทาง​ทีม​ดําเนิน​งานร่วม​กับ​คณาจารย์ได้เก็บรวบรวม​ข้อมูล​มา​​และ​สร้าง​เป็น​แอ​พพลิ​เคชั่นขึ้น​มา​โดย​ใช้​ชื่อเเอพพลิเคชั่นว่า​ Thawon ที่​สา​มา​รถ Downlond  ได้​ผ่าน​ทาง​ Play store 

วิดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู