ข้าพเจ้า นางสาวจันทรส ปรีชากูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบปฎิบัติงานตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับการอบรมตลาดออนไลน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ การตลาด วิธีการคำนวณเรียนรู้วิธีการหาตลาดในออนไลน์ จุดแข็ง จุดอ่อน เคล็ดลับในการขาย วิธีการคำนวณหาจุดคุ้มทุนในการหากำไร จุดเด่นว่าตรงไหนที่ขายแล้วคนเข้าถึงง่ายจำได้ซื้อแล้วกลับมาซื้ออีก วิธีการใช้คำเชิญชวนที่น่าสนใจ และคำต้องห้ามในการขายของเพราะจะโดนปิดกั้น ช่วงเวลาที่ผู้คนเข้ามาสนใจในโลกออนไลน์ ซึ่งได้รับความรู้มากมายเป็นประโยชน์มาก ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำไปต่อยอดในอาชีพเสริมได้ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่มาอบรมและให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
ต่อมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าอบรมที่เทศบาลตำบลถาวร ทีมงานและข้าพเจ้า ได้นำความรู้ทั้งหมดที่ได้ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 11 เดือน มามอบให้ทางเทศบาลซึ่งได้มีทีมงานดำเนินการออกแบบตราสินค้าของตำบลถาวรเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางชาวบ้านตำบลถาวรสามารถนำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตนเองได้ และอีกด้านคือ application THAWON ถาวร ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ play store ในระบบ android เป็น application ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทางในตำบลถาวร

สัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมการติดตามผลของผลิตภัณฑ์จาวปลวกจุลินทรีย์หรือจอมปลวก มีวิทยากรมาให้ความรู้และได้มีชาวบ้านที่เข้ามาร่วมอบรมให้ความสนใจแก่การติดตามผลของจาวปลวกจุลินทรีย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์จาวปลวกจุลินทรีย์ ไปให้แก่ชาวบ้านและทีมงานได้ทดลองใช้งาน ซึ่งการนำจอมปลวกมีจุลินทรีย์จากปลวกเป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรอินทรีย์ได้ ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของพืชพร้อมทั้งยังเป็นของตามธรรมชาติที่หาได้ง่ายใกล้ตัวซึ่งมีในตำบลถาวรมีอยู่ทั่วไป ยังเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงสามารถหาได้ในท้องถิ่นมีประโยชน์แก่พืชไม่มีสารพิษสารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังสามารถทำความรู้และได้รับความรู้อีกอย่างมากข้าพเจ้าได้รับความรู้และได้สืบทอดความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชาวบ้านอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู