ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพุธ ที่8 เดือนธันวาคม 2564 ได้จัดอบรมการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง บรรยายโดยอาจารย์ บัญชา นวลสาย โดยการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางกลุ่มของข้าพเจ้าได้สำรวจ บ้านคลองต้อ บ้านโคกสำราญ และบ้านบุตาพวง โดยการสอบถามข้อมูลจากสถานภาพการทำงาน อาชีพ จากรายได้ สมาชิกในครัวเรือนว่ามีจำนวนกี่คน สภาพของบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นอย่างไร การใช้ไฟฟ้าและแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้มาจากแหล่งใด มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในการทำกินหรือไม ที่ดินทำกินประสบปัญหาจากภัยภิบัติหรือไม่ การได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหรือไม่ โดยสอบถามจากผู้นำชุมชน และจากการสำรวจรายบุคคล ประชาชนบางส่วนมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายเยอะเนื่องจากมีสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่มากการประกอบอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงทำให้รายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ การเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ค่าใช้จ่ายในการเกษตรเพิ่งขึ้นแต่ได้ผลผลผลิตต่ำลง การใช้ไฟฟ้าและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคมีความทั่วถึง ข่าวสารการประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สาระสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลถาวร

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนธันวาคม 2564 ได้จัดอบรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ บรรยายโดย อาจารย์อรุณรัศมี แสงศิลา โดยได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ จากผลไม้ในท้องถิ่น เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่ ลูกหม่อน มะขาม ส้มเขียวหวาน กล้วย ฝรั่ง สัปประรด และผลไม้อื่นที่มีรสชาติเปรี่ยวและหวาน

ขั้นตอนการทำหัวเชื้อตั้งต้น

1.นำใบชาเขียวหรือชาดำ มาต้มในน้ำเดือด 10-15 นาที เพื่อสกัดสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ แล้วกรองใบชาออก

2.เติมน้ำตาลทราย/น้ำผึ้งในปริมาณพอเหมาะเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทิ้งไว้ให้เย็นลง

3.เทใส่ภาชนะที่เลือกไว้ เป็นขวดหรือโถน้ำ

4.เติมเชื้อจุลินทรีย์หรือ scoby ลงไป

5.เปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วปมทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7-15 วัน จะค่อยๆมีแผ่นวุ้นเป็นเหมือนฝ้าสีขาวขุ่นที่ผิวน้ำชา

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่ม(สูตรต่อ1ลิตร)

1.ต้มชาเขียว 10กรัม

2.น้ำตาลทรายแดง 100 กรัม

3.น้ำหมักหัวเชื้อเดิม

4.น้ำผลไม้ 200 กรัม

5.น้ำสะอาด 600 มิลลิลิตร จากนั้นนำมาผสมรวมกันในถังหมักใช้เวลาประมาณ 3 วันจึงจะรับประทานได้ แนะนำให้ดื่มก่อนรับประทานอาหาร 20-30 นาทีหรือหลังมื้ออาหารครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย ประโยชน์จากน้ำหมักเพื่อสุขภาพ คือช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ช่วยการย่อยและระบบขับถ่าย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล น้ำตาลในเลือด ช่วยเผาผลาญพลังงาน ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น และกระตุ่นการสร้างพลังงาน

 

อื่นๆ

เมนู