ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 ได้เข้าอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ บรรยายโดย ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น ในหัวข้อเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ โดยการที่จะเริ่มขายของออนไลน์นั้นต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักจะทำให้เราทำงานออกมาได้ดี การมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการขายของออนไลน์ต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อแสดงการมีตัวตนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การเสียภาษี เมื่อกิจการมีรายได้เกิน 1.8ล้านบาทต้องมีการจดทะเบียน VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆเดือนและจะต้องมีพนักงานจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย การโปรโมทสินค้าต้องลงโพสสินค้าอย่างสม่ำเสมอ การเล่าเนื้อหาผ่านทางรูปภาพการใช้วิดีโอในการสอนใช้สินค้าและการยิงแอดเฟสบุ๊คและโฆษณาบนโซเชียลมิเดียเพื่อโปรโมทสินค้า ความรู้เกี่ยวกับการเปิดกราฟแสดงสินค้าที่ผู้คนค้นหามากที่สุดเพื่อเป็นการวิเคราะห์การตลาด การคำนวนราคาสินค้าเพื่อให้ได้กำไร การเลือกบริษัทขนส่งและการเก็บค่าขนส่งเพื่อไม่ให้ขาดทุน อาจารย์ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างสินค้าที่ขายออนไลน์อยู่ว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

ได้เข้าพบนางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร นายประสพ พิพวนนอก รองนายกเทศมนตรีและคณะ เรื่องการรายงานปฏิบัติงานที่ผ่านของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาว่าทางคณะทำงานได้ดำเนินงานในเรื่องใดบ้างซึ่งงานที่ได้ดำเนินการได้แก่การอบรมการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ในฤดูกาลของท้องถิ่นเพื่่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากของที่มีในท้องถิ่น การจัดทำตราโลโก้เพื่อใช้ในการเกษตรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์โดยใช้ชื่อ “ภูถาวร” และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปะการแสดงโดยสอบถามจากผูู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบแอปพลิเคชันสามารถโหลดได้ที่ play store ชื่อแอปพลิเคชัน thawon โดยเนื้อหาในแอปพลิเคชันจะเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เช่นแหล่งธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้นในแต่ละสถานที่จะมีประวัติความเป็นมาและแผนที่เส้นทางในการนำทาง และได้ให้ตัวแทนเทศบาลและตัวแทนสมาชิกU2Tในการอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไป

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

วิดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู