ข้าพเจ้านางสาวสุฑามาศ ศิรินัย  ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานได้จัดอบรม เรื่อง จุลินทรีย์จาวปลวก หรือจอมปลวก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและทีมงาน U2T ในตำบลถาวร โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวก  คือ การทำน้ำหมักจากจาวปลวก โดยทางวิทยากร ได้สาธิตวิธีการทำจาวปลวกดังนี้

วิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก คือ นำจาวปลวกมาคลุกกับปลายข้าวหรือข้าวท่อนแล้วเทลงในถังพลาสติกที่มีน้ำสะอากไม่มีคลอรีน ใส่ไว้เกือบเต็มถัง เหลือที่ว่างจากปากถังประมาณ 1 ฝ่ามือ แล้วปิดถัง ตั้งไว้ในบริเวณที่โดนแดดตอนเช้า ส่วนตอนบ่ายให้อยู่ในร่ม แล้วหมักทิ้งไว้ 7 วัน โดยคนไปในทิศทางเดียวกันทุกวัน จะได้จุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำ ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีขาวใส มีกลิ่นเปรี้ยว พร้อมใช้งาน

ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก  คือ  นำไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ เพื่อให้เร่งให้ออกดอกออกผลเร็วขึ้น นำฉีดพ่นลงดินก่อนเตรียมแปลงปลูก ใช้ผสมดินปลูก ปุ๋ยหมัก เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์และสารอาหารให้กับพืช นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย ให้เศษผักใบไม้ต่างๆ

หลังจากวิทยากรได้ให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานร่วมกันลงมือทำจุลินทรีย์จาวปลวก และนำไปหมักไว้ เพื่อติดตามผลในอาทิตย์ต่อมา ประชากรที่เข้าอบรมมีความสนใจในการทำจุลินทรีย์จาวปลวกเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับการอบรมตลาดออนไลน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ การตลาด การขายของยังไงให้น่าสนใจในโลกออนไลน์ การเริ่มวางแผนในการลงทุน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การส่งของให้ลูกค้า การโพสต์ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้าน ซึ่งวิทยากรได้ยกตัวอย่างสินค้าของท่านที่กำลังขายอยู่ ซึ่งได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก การขายของออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

ทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลถาวร เพื่อส่งมอบแอปพลิเคชั่นที่ทีมงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดออกมาเป็นแอปพลิเคชั่นนำเที่ยวของตำบลถาวร ทีมงานได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวรเป็นประธานในพิธีส่งมอบแอปพลิเคชั่น และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลถาวรเข้าร่วมรับมอบแอปพลิเคชั่นและส่งมอบ โลโก้ (LOGO)  ติดสินค้า เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทีมงานU2Tได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในตำบลถาวร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา11 เดือน และได้รับการออกแบบจากทีมงาน U2T และชาวบ้านในตำบลถาวร แอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ของขึ้นชื่อในตำบลถาวรและเส้นทางการเดินทาง

อื่นๆ

เมนู