ข้าพเจ้านายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวรโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การเก็บข้อมูล 01 02 กลุ่มเราได้รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หลังจากที่ได้รู้ว่าได้รับผิดชอบหมู่ไหนแล้ว เราก็ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ว่าแต่ละหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือน ทางผู้ใหญ่แต่ละหมู่ก็ให้ข้อมูลบางบ้านก็มีแต่บ้านเลขที่ ไม่มีใครอยู่

 

 

จากนั้นก็ประชุมในกลุ่มว่าเราจะกรอกออนไลน์เลยหรือปริ้นเอกสารมากรอกแล้วค่อยกรอกออนไลน์ จากการประชุมกันทุกคนเสนอให้ปริ้นแล้วก็กรอกทีหลังเพราะข้อมูลในการสอบถามมีจำนวนหลายข้อเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่จะได้รวดเร็วทันเวลาด้วย หลังจากตกลงกันเสร็จก็แบ่งกันทำเอกสาร กลุ่มเรามีเครื่องปริ้น2เครื่อง จึงแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ

 

 

วันลงพื้นที่เราเริ่มต้นจากการลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ประมาณ 4 วัน หมูที่ 8 ประมาณ 3 วัน หมู่ที่ 9 ประมาณ 4 วัน และก็เก็บตกบ้านที่ไม่อยู่ช่วงนั้นประมาณ 2วัน กลุ่มเราจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเวลา 15.00 น. เป็นต้นไปเพราะชาวบ้านจะกลับมากจากทำงานช่วงเวลานี้ จากการเก็บข้อมูลแต่ละวันเสร็จก็จะแบ่งให้แต่ละคนได้เอาข้อมูลไปกรอกลงระบบออนไลน์เลย

จากการได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่9 ตำบลถาวร การประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพทำนา ทำไร่ สภาพชุมชนน่าอยู่

ปัญหาในการลงพื้นที่

1.บางครัวเรือนไม่มีคนอยู่

2.สุนัขบางครัวเรือนดุ

3.ไม่สะดวกให้ข้อมูล

4.ไม่สะดวกให้ข้อมูลครบถ้วนทุกคำถาม

 

อื่นๆ

เมนู