เดือนนี้หลังจากที่ได้รับการประชุม ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มที่1 ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น หลังจากได้รับมอบหมาย ทางกลุ่มก็ประชุมหารือว่าจะลงเก็บข้อมูลวันไหนอย่างไรดี

การเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลถาวรมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น บ้านนาถาวร เที่ยวสะพานไม้ไผ่ กระท่อมในทุ่งนาสีเขียวขจี ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวก็ปลูกต้นอย่างอื่นทดแทน เช่น ทานตะวัน ต้นปอเทือง เป็นพื้นที่เต็มไปด้วยอากาศดีๆ พร้อมมีเครื่องดื่ม อาหาร บริการให้

และสถานที่ต่อมาคือวัดเขาหลุบแห่งนี้มีสิ่งสำคัญคือปากปล่องภูเขาไฟหลุบ ที่ถูกสร้างศาลาทับไว้คือ พระพุทธรูปองค์โตอยู่ในศาลาที่สร้างทับปากปล่องภูเขาไฟ และเจ้าปู่ เขาหลุบ ที่ชาวบ้านนับถือกันมาก ด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม

การเก็บข้อมูลที่พัก/โรงแรม ในตำบลถาวรไม่ค่อยมีโรงแรมหรือที่พักมากนัก ส่วนมากจะเป็นที่พักเกี่ยวกับธรรมชาติ วิถีชีวิต

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในท้องถิ่น ในตำบลถาวรมีร้านอาหารอาหารในท้องถิ่นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาเก็บพอสมควร ส่วนมากจะเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารอีสาน

ต่อมามีการประชุมอีกครั้งโดยครั้งนี้กลุ่มที่1ได้รับมอบหมายสรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 2 3 4 และ 5 กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้นัดกันทำงาน และสรุปงานส่งให้ผู้ที่ได้รับหน้าที่กรอกข้อมูลทันเวลา

อื่นๆ

เมนู