ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่ห้าของการทำงาน

 

วันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พศ.2564 ทางทีมงานของตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมปรึกษากันในเรื่อง U2T-Covid Week โดยเริ่มจากการช่วยกันจัดทำป้ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรเกี่ยวกับการรณรงค์เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีน ต่อจากนั้นได้ทำการไปทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์แหล่งชุมชนในตำบลถาวรที่มีความเสี่ยงมาก ซึ่งประกอบด้วยตลาดในตำบลถาวร และเทศบาลตำบลถาวร และไปทำความสะอาดกำจัดเชื้อที่บริเวณวัดนิคมเขต ม.1 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยพร้อมกับมีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนในพื้นที่หมู่บ้านในตำบลถาวร แล้วไปนำป้ายไปติดรณรงค์และเชิญชวนไปติดที่ด้านหน้าของสถานีตำรวจของตำบลถาวร และได้มีการจัดทำแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกวิธีและได้คุณภาพ และแมสปิดจมูกเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลถาวร โดยมีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนทำให้การทำงานในวันนี้ราบรื่นและรวดเร็วมาก ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เรานำมาทำเองมีความเข้มข้น 75% ที่สามารถฆ่าเชื้อCovid-19ได้ และได้นำไปแจกจ่ายในจุดต่างๆของแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะทำให้หมู่บ้านมีความปลอดภัยและได้รับการป้องกันเบื้องต้น

 

ในวันต่อมาได้ได้รับผิดชอบเพิ่มเติมคือการพูดรณรงค์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนจึงได้มีการถ่ายทำวีดีโอ และคำพูดที่ใช้พูดเชิญชวนคือ “พวกเรา U2T อยากเชิญชวนให้พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ โดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก…ทุกวันนี้ มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประเทศไทยของเรา…เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ” โดยได้พูดเป็นภาษาท้องถิ่นจะเป็นการสื่อสารให้เข้าใจง่ายกับคนในท้องถิ่นและทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความอยากที่จะได้รับการฉีดวัคซีนและไม่กลัวที่จะได้รับวัคซีนที่รัฐบาลนำมาฉีดให้ เป็นการกระตุ้นประชาชนในชุมชนตำบลถาวรได้อีกหนึ่งหนทาง

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 อบรมเรื่องการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีวิทยากรที่ทางทีมงานของพวกเราได้จัดมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านก่อนการปฏิบัติงานจริง และได้ทดลองทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำมิกเบอรี่ จากการลงมือทำจริงแล้วเจอปัญหาในเรื่องของสูตร การเครื่องดื่มไม่มีสูตรตายตัว แต่ต้องระวังรสชาติของน้ำสมุนไพรม่ให้มีความหวานมากเกินไปเพื่อที่จะให้มีความสดชื่นเมื่อรับประทานน้ำสมุนไพรของพวกเราลงไป จากอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้มากๆ หากเราสามารถผลิตจากสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและทำให้เกิดความนิยมได้ มีคุณภาพได้ เราก็จะสามารถทำให้เป็นสินค้า OTOP ได้ ก็จะเป็นการทำให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนและมีเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนอยู่ตลอด

 

 

 

 

ลงพื้นที่สำรวจพืชในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น และสัตว์ฬนท้องถิ่นตำบลถาวรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนจากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลถาวร ข้อมูลที่ได้คือในตำบลถาวรมีความอุดมสมบูรณ์มากได้ไปสำรวจพืชในท้องถิ่นมีมากมาย ส่วนอาหารในท้องถิ่นของหมู่บ้านในตำบลถาวรส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอีสาน เพราะเดิมคนในพื้นที่เป็นคนอีสานกัน อาหารก็จะมีหลายรสชาติและหลายกรรมวิธีที่แตกต่างกันเป็นอาหารที่สามารถทำได้ง่ายๆตามฤดูกาลของวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ฤดูกาล เช่นพวกส้มตำปูปลาร้า ต้มแซ่บ แกงดอกดิน ต้มผักหวานไข่มดแดง หรือห่อหมกไข่มดแดง เป็นต้น

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู