โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยส่วนตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน

กิจกรรม:การส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวการ ทำปุ๋ย การจัดการด้านการเกษตร การทำผลผลิตการเกษตร และการตอนกิ่งมะนาว

1. การผสมดิน   2.การเพาะเมล็ด แบบอบร้อน อบเย็น ก่อนลงถาดเพาะ 3.การย้ายกล้าปลูก การให้น้ำให้ปุ๋ย 4. การเพาะถั่วงอก 5.การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส การตอนมะละกอ 6.การปลูกพืชในเข่งและการให้ปุ๋ย 7.การปลูกพืชไฮโดรนานิ่ง 8.การทํากุยช่ายขาว 9.การทำน้ำยาไล่แมลง 10.การเลี้ยงไส้เดือน

1.วิธีการตอนกิ่งมะนาว
1.คัดเลือกกิ่งมะนาว เป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่หรือมีสองสีในกิ่งเดียวกันคือเขียวอมเทา เน้นเป็นกิ่งที่ขนานกับพื้น ถ้าเป็นกิ่งตั้งชันหรือกิ่งกระโดง เมื่อนำมาปลูกจะแตกกิ่งด้านข้างช้า

2.ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งควั่นกิ่งให้รอบ ให้รอยแผลห่างกันประมาณ 1-1.5 ซม. หรือระหว่างข้อที่เกิดใบ ลอกเปลือกออก

3.ขูดเนื้อเยื่อเจริญ(ท่ออาหาร) โดยใช้มีดตอนกิ่ง ออกให้ถึงเนื้อไม้โดยรอบรอยควั่น กรีดรอบต้นบนรอยแผลบน 3-5 รอย ยาวประมาณ 0.3 ซม. (บริเวณที่กรีดนี้จะงอกรากเร็วกว่า)

4 .นำขุยมะพร้าวที่ใส่ในถุงพลาสติก(ถุงน้ำจิ้ม) มากรีดเพื่อให้ห่อรอบรอยแผลได้ ใช้ปลายมีดแตะ แล้วนำไปหุ้มที่แผล

5.ใช้เชือกฟาง รัดที่กระเปาะขุยมะพร้าว แล้วดึงด้วยคีมให้แน่น ตัดเชือกฟางที่เหลือทิ้งไป

6.สิ้นสุดขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาว รออีกหนึ่งเดือนเมื่อรากงอก จึงตัดมาชำในถุง เพื่อรอการปลูกต่อไป

และมีการพาไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรที่บ้านหนองตะไก้ ที่มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชาวบ้านหนองตะไก้ มีการรวมกลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้มงคล รวมกลุ่มกันปลูกทั้งหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครอบครัว

และขอขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ มีรอยยิ้มและได้ประสบการณ์ เพื่อนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู