1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

ข้าพเจ้า นายอรรถกร จันทร์นวล กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชรัฏบุรีรัมย์

ในส่วนของการปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับมอบหมายจัดกิจกรมอบรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้มีชัยพัฒนา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  2 วัน 1 คืน กลุ่มพวกเราได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับคณาจายร์เพื่อดำเนินโครงการที่จะพัฒนาชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักสวนครัว ดังนั้นกลุ่มพวกเราจึงได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดสารพิษโดยให้ชาวบ้านในชุมชนปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

ภาพที่ 1-3 ฟังการบรรยายของคณะวิทยากรและแนะนำตัวเองร่วมกับชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปักชำมะนาววัยใส

(การปักชำแบบควบแน่น)”การปักชำแบบควบแน่น”เป็นวิธีการปักชำที่ ควบคมความขึ้นและอณหภูมิของกิ่งชำให้มีความเหมาะสมด้วยการครอบกิ่งปักซำด้วย ถุงพลาสติก หรือขวดพลาสติก เพื่อให้กิ่งซำออกรากและแตกตาเร็วขึ้นเตรียมอุปกรณ์เช่น แก้วพลาสติก,หรือขวดน้ำพลาสติก,ขุยมะพร้าวละเอียดฤงร้อน,หนังยางนำขุยมะพร้าวแช่น้ำให้ได้ความชื้น 60 %ใส่ในแก้วหรือขวดพลาสติกที่ตัดครึ่งแล้วตัดยอดมะนาวที่ไม่อ่อนและแก่มากยาวประมาณ 15-16 ชม ทำเป็นอิ่มยาวประมาณ1 นิ้วเสียบลงขุยมะหร้าวที่ใส่ใว้ในแก้วพลาสติกนำถุงร้อนมากรอบรัดด้วยหนังยางเก็บใว้ที่มีแสงรำไร ข้อดี “การปักชำาแบบควบแน่น” การปักชำด้วยใบ

หากเรามีต้นพันธุ์ที่ดี เพียงต้นเดียว แต่เราต้องการขยายพันธ์ในปริมาณมาก ถ้าเราใช้การตอนกิ่งจะได้จำนวนไม่มาก แต่หากเราใช้

วิธีการปักขำด้วยวิธีนี้ สามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก

ㆍทิ้งไว้งดน้ำงดอากาศ 1 เดือน

ㆍเมื่อครบ 1 เดือน เอาถุงครอบออก

ㆍย้ายลงปลูกในเข่งหรือวงบ่อ เริ่มให้ปุ๊ย 15-15-15 +ยูเรีย

ภาพที่ 4-6 การชำมะนาวแบบปักชำแบบควบแน่น

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การตอนมะละกอ

การตอนกึ่งมะละกอนั้น ถือเป็นกระบนการสำคัญในการผลิตเนื่องจากการตอนจะ ให้ผลผลิตเร็ว เก็บผลผลิตสะดวกและ ไม่ต้องกังวลเรื่องมะละกอตัวผู้ตัวเมีย อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตอนกิ่งมะละกอ

1. ขุยมะพร้าว

2. เศษไม้เนื้อแข็ง

3. เชือกฟาง

4. ถุงพลาสติก

5. น้ำยาเร่งราก

1.วิธีการตอนกิ่งมะละกอเลือกกิ่งมะละกอสำหรับตอน โดยเลือกกิ่งมะละกอที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ วัดความยาวจากยอดมะละกอมาประมาณ 1ฝ่ามือ แล้วทำการใช้มีดเจาะเข้าไปในต้นมะละกอ โดยให้มีความหนา

2.นำไม้เนื้อแข็งท่อนเล็กๆ ไปขั้นระหว่างรอยผ่ากิ่งมะละกอ ที่จำเป็นต้องเลือกไม้เนื้อแข็งเพราะเราต้องทำการตอนเป็นเวลานานถ้าใช้ไม้ชนิดอื่นอาจย่อยสลายได้ง่าย

3.การขั้นไม้เนื้อแข็งกับรอยแยกมะละกอเพื่อป้องกันไมให้เนื้อเยื่อกิ่งมะละกอติดกัน

4.จากนั้นนำน้ำยาเร่งรากมาทาบางๆรอยแยกเพื่อเรางรากให้ขึ้นบริเวรนี้

5.นำขุยมะพร้าวใส่ถุงพลาสติกแล้วทำการครอบรอยแยกโดยกะให้รอยแยกอยู่ตรงกลางขุยมะพร้าว

6.เมื่อครอบจนมิตรอยแยกแล้วให้นำเชือกฟางมารัดถุงมะพร้าวกับกิ่งมะละกอให้แน่น

7.จากนั้นทำการบากทางลำเลียงอาหาร

8.ทิ้งไว้ประมาณ 30-40 วัน จะพบรากขึ้นเต็มถุง

9.เมื่อรากขึ้นเต็มแล้วให้ทำการตอนกิ่งมะละกอโดยเว้นจากส่วนที่ตอนออกมาประมาณ 5 นิ้ว แล้วนำไปลงปลูกต่อไปได้เลย

ภาพที่ 7-9 การทดลองตอนมะละกอแบบกึ่งมะละกอ

ฐานการเรียนที่ 3 การเพาะถั่วงอก

อุปกรณ์สำคัญในการเพาะถั่วงอกคอนโด

1. เมล็ดถั่วเขียวคุณภาพดี โดยถั่วเขียว 1 กิโลกรัมจะสามารถเพาะถั่วงอกได้ ประมาณ 5 กิโลกรัม

2. ถังพลาสติกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว เจาะรูระบายน้ำที่กันภาชนะ 1 รู (ขนาด 0.5 นิ้ว)

3. ตะแกรงลวดวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชาสูง ประมาณ 1.5 นิ้ว

4. ตะแกรงพลาสติกสีดำ ตัดเป็นวงกลม ขนาดเท่าภาชนะเพาะ จำนวน 4 ชิ้น

5. กระสอบป่าน ตัดเป็นวงกลม ขนาดเท่าภาชนะเพาะ จำนวน 5 ชิ้น

6. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถังแช่เมล็ด สายยาง น้ำสะอาดกะละมัง ตะแกรงล้างถั่วงอก

วิธีการเพาะ

1. ใช้เมล็ดถั่วเขียว ประมาณ 500 กรัม แช่เมล็ดในน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นประมาณ 6 ชั่วโมง

2. ล้างเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ในน้ำสะอาด โดยล้างเอาสิ่งเจือปนและเมล็ดพองตัวออกทิ้ง

3. นำเมล็ดถั่วเขียวที่ล้างสะอาดแล้ว ใส่ในภาชนะที่เตรียมเพาะ โดยโรยและเกลี่ยเมล็ดให้เสมอกันบนตะแกรงพลาสติกชั้นแรกล่างสุด (ความหนาของ

เมล็ดที่เพาะ ประมาณ 1 เซนติเมตร) ปิดทับด้วยกระสอบ จากนั้น ชั้นที่2-4 ทำเหมือนกับชั้นแรก รวม 4-5 ชั้น แต่ไม่เกิน 5 ชั้น นำไปไว้ในที่ร่มและเย็น

4. รดน้ำทุกวัน วันละ 3-4 ครั้ง

5. เมื่อเพาะถึงวันที่ 3 นำถั่วงอกที่ได้มาตัดราก ล้างเอาเปลือกถั่วเขียวออกจะได้ถั่วงอกสำหรับบริโภค ประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม

ภาพที่ 10-12 การเพราะเมล็ดถั่วงอกคอนโด

ถาพที่ 13 ถ่ายรูปร่วมกับคณะทีมงานและรับใบเกียรติบัตร

 

อื่นๆ

เมนู