ชื่อบทความ :  กิจกรรมส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์มีชัยนางรอง ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

ชื่อศูนย์การเรียนรู้ : ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

ประชุมกับทีมงานช่วยกันวางแผนกิจกรรมในการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วม ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ได้ประชุมกับทางคณะอาจารย์ และได้ผลสรุปว่ามีกิจกรรม ทั้งหมด 2 กิจกรรม ซึ่งมีการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดังนี้

กิจกรรมที่1  ณ ศูนย์มีชัยนางรอง มีฐาน 5 ฐานดังนี้

ฐานที่ 1 การผสมดินปลูก   

ดินร่วน 3 ส่วน      ขี้วัว 2 ส่วน   แกลบดิบ 1 ส่วน แกลบดำ 1 ส่วน

หมายเหตุ  ถ้าดินที่ผสมออกไปทางดินเหนียวให้เพิ่มแกลบดิบและแกลบเผาอีกอย่างละ 1 ส่วน

ㆍ นำวัสดุทั้งหมคมาร่อนเพื่อให้ได้ความละเอียด

ㆍเมื่อได้ความละเอียดแล้วนำมารวมกับใบอัตราส่วนเท่ากัน

ㆍ ผสมน้ำให้ได้ความขึ้น 60%

ㆍเมื่อผสมเข้ากันแล้วนำวัสดุใส่ถาดเพาะ

ㆍ นำเมล็ดที่ผ่านการอบแล้วมาเพาะ

ฐานที่ 2 การเพาะถั่วงอก

1.ใช้เมล็ดถั่วเขียว แช่เมล็ดในน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นทประมาณ 6 ชั่วโมง      

2.ล้างเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ในน้ำสะอาด

3.นำเมล็ดถั่วเขียวที่ล้างสะอาดแล้ว ใส่ในภาชนะที่เตรียม

4.รดน้ำทุกวัน วันละ 3-4 ครั้ง

5.เมื่อเพาะถึงวันที่ 3 นำถั่วงอกที่ได้มาตัดราก

ฐานที่ 3 การขยายพันธ์พืช

3.1 การปักชำ

ㆍทิ้งไว้งดน้ำงดอากาศ 1 เดือน

ㆍเมื่อครบ 1 เดือน เอาถุงครอบออก

ㆍย้ายลงปลูกในเข่งหรือวงบ่อ เริ่มให้ปุ๊ย 15-15-15 +ยูเรีย

 

3.2 มะนาววัยใส (การปักชำแบบควบแน่น)

-นำขุยมะพร้าวแช่น้ำให้ได้ความชื้น 60 %ใส่ในแก้วหรือขวดพลาสติกที่ตัดครึ่งแล้ว

-ตัดยอดมะนาวที่ไม่อ่อนและแก่มากยาวประมาณ 15-16 ซม.  -ทำเป็นอิ่มยาวประมาณ 1 นิ้ว

-เสียบลงขุยมะหร้าวที่ใส่ใว้ในแก้วพลาสติก

-นำถุงร้อนมากรอบรัดด้วยหนังยางเก็บใว้ที่มีแสงรำไร

 

3.3 การตอนมะละกอ

การตอนกึ่งมะละกอนั้น ถือเป็นกระบนการสำคัญในการผลิต

เนื่องจากการตอนจะ ให้ผลผลิตเร็ว เก็บผลผลิตสะดวก

และ ไม่ต้องกังวลเรื่องมะละกอตัวผู้ตัวเมีย อีกด้วย

 

ฐานที่4 การทำน้ำยาไล่แมลง

1.เหล้าขาว1ขวดใหญ่

2.น้ำส้มสายชูกลั่น5% 1ขวดใหญ่

3.ยาฉุน2ขีด

คนให้เข้ากันแช่รวมกันไว้ 1คืน ใช้อัตราส่วน 2-5ช้อนโต้ะต่อน้ำ10ลิตร

ฐานที่5 การเลี้ยงไส้เดือน

 

-ใส่ขี้วัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1หรือ1กระสอบครึ่ง แล้วทำให้ขี้วัวเย็น

-นำ ไส้เดือนดินพันธุ์แอฟริกัน ใส่ลงไปบนขี้วัว ประมาณ 1-2 กิโลกรัม

– ให้ความชื้นโดยการรดน้ำ 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไปใช้กับพืช,ผักผลไม้ หรือจำหน่ายได้แล้ว

กิจกรรมที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองตะไก้

ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองตะไก้ได้กล่าวตอนรับคณะทำงาน ทีมงาน ชาวบ้าน และคณาจารย์

เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับในชุมชนหนองตะไก้ ได้ความรู้ในด้านต่างๆ 

 

 

การเพาะปลูก ดูแล ต้นแคคตัส

 

 

 

การดูแลไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะชำต้นไม้มงคล

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู