ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ในเดือนเมษายนได้ประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนมีนาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหา ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนเมษายน และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ เพื่อเรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำโดยใช้สีจากธรรมชาติ ผ้าที่ชาวบ้านใช้ทำจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ผ้าฝ้ายคำภูไปรบัดและผ้าไหมภูไปรบัด

– ลงพื้นที่เรียนรู้วิธีการทำดอกไม้จันทร์ และศึกษาขั้นตอนการทำต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในขั้นต่อไป

– ลงพื้นที่ศึกษาวิธีขั้นตอนการทอเสื่อกกในหมู่ที่ 16 บ้านวัฒนาสามัคคี ซึ่งมีลายต่างๆมากมาย ที่เด่นๆสุดจะมีลายปราสาทพนมรุ้ง ลายผีเสื้อ  เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดในขั้นต่อไป

– และได้ร่วมประชุมการทำวิดีโอ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวีดีโอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวางแผนจัดทำวีดีโอ ประชุมกับทีมงานช่วยกันวางแผนสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการถ่ายวีดีโอนำเสนอตำบลในเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู