โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1   มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สูู่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์ ประเภท ประชาชน ได้รับมอบหมายงาน ประจำ เดือน เมษายน 2564 มีดังต่อไปนี้

1. ในเดือนเมษายน ได้ประชุมร่วมกับทีมงานของตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการทำงาน และ หาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลว่าตำบลยายแย้มวัฒนามีของดีและผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง เพื่อถ่ายทำวีดีโอ

– ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทำวีดีโอผลิตภัณฑ์ การทอผ้าไหม ของหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลยายแย้มวัฒนา โดยในครั้งนี้ได้รับบทเป็นพิธีกรในการถ่ายทำวีดีโอ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสาธิตขั้นตอนการผลิตและอธิบายประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และ ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน และ หน่วยงานของตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู