โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์ ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา

ได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2564 มีดังต่อไปนี้ 1 ในเดือนเมษายนได้ประชุมร่วมกับทีมงานของตำบลยายแย้มวัฒนา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างปฏิบัติงาน และ หาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ 2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลว่าตำบลยายแย้มวัฒนามีของดีและผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง เพื่อการทำวีดีโอ

-ในครั้งนี้ได้ถ่ายทำวีดีโอผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมของหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 5 ตำบลยายแย้มวัฒนา     -มีกลุ่มทำดอกไม้จันทน์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและหน่วยงานของตำบลยายแย้มวัฒนา ขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู