ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานในการสำรวจข้อมูลทั้ง 10 ด้าน คือ 1)ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2)แหล่งท่องเที่ยว 3)ที่พัก/โรงแรม 4)ร้านอาหารในท้องถิ่น 5)อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น 6)เกษตรกรในท้องถิ่น 7)พืชในท้องถิ่น 8)สัตว์ในท้องถิ่น 9)ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10)แหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำข้อมูลด้านต่างๆบันทึกลงในแอป U2T ของทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) เพื่อเป็นข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนา แล้วจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จากการสำรวจพบว่าตำบลยายแย้มวัฒนามีแหล่งน้ำค่อนข้างมาก เช่น แหล่งน้ำวัดโนนเจริญ แหล่งน้ำกรมประมง แหล่งน้ำบ้านโคกหัวเสือ แหล่งน้ำบ้านโนนทอง อุณหภูมิผิวน้ำเฉลี่ยทั้งวันประมาณ 28.5 องศาเซลเซียส สัตว์ในท้องถิ่นที่พบมาก คือ สุนัข สุกร ไก่ วัว ควาย และที่พบเป็นส่วนน้อย คือ กบ หนูนา แหล่งท่องเที่ยวของตำบลยังไม่โดดเด่นเท่าของตำบลใกล้เคียง เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ เขาไปรบัด ซึ่งทางตำบลยายแย้มวัฒนามีที่พัก/โรงแรม ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมตำบลของเรา หรือสถานที่ใกล้เคียงหลายที่ด้วยกัน   

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานในการจัดทำคลิปวิดีโอของตำบลประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00น. ณ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากการสำรวจแหล่งน้ำของหมู่บ้าน หมู่ที่10 ซึ่งใช้ในการอุปโภค ใช้รดน้ำผักสวนครัวซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันปลูกไว้รอบสระ มีการอนุบาลปลาที่อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ เพื่อลดการตายของปลา แล้วไปสำรวจต่อที่บ่อกบและโรงเลี้ยงหนูของคุณลุง หมู่ที่10 ซึ่งก่อนที่คุณลุงจะมาประกอบอาชีพนี้ คุณลุงทำงานบริษัทของคนอังกฤษซึ่งรายได้ค่อนข้างดีมาก แต่เนื่องจากแม่ของคุณลุงป่วย ท่านจึงต้องกลับมาดูแลแม่ที่บ้าน วันหนึ่งคุณลุงไปซื้อหนูนามามารับประทานซึ่งมีราคาแพง คุณลุงจึงเกิดความคิดว่าทำยังไงถึงจะมีรายได้ที่ดีในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ เลยคิดที่จะเลี้ยงหนูนา และได้เลี้ยงกบในเวลาต่อมา ซึ่งหัวอาหารคุณลุงก็ได้ทำขึ้นเป็นสูตรของคุณลุงเอง โดยมีส่วนประกอบคือ รำหวาน แป้งมัน ปลาป่น เกร็ดขนมปัง ข้าวโพด EDM และอาหารเสริมต่างๆ    

อุปสรรคในการทำงาน
-ระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล และถนนค่อนข้างชำรุด
-สภาพอากาศช่วงเช้าที่ค่อนข้างที่ร้อนจัด และช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักเป็นประจำ ทำให้ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้ไม่สบายได้ง่าย

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดีโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ภาพการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

วิดีโอของตำบลเดือนพฤษภาคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู