โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สู่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์ ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้
จัดกิจกรรมการรณรงค์โรค covid-19 และ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค covid-19 แก่ พ่อแม่พี่น้องตำบลยายแย้มวัฒนา ตามมาตรการที่ได้รับ คือ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน 3 STEP ดังต่อไปนี้

STEP 1

คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรคและได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
-กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น วัดเจริญนิมิตร บ้านยายคำ หมู่ที่ 2 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญนิมิตร บ้านยายคำ หมู่ที่ 2

STEP 2

สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด -19 การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีดังต่อไปนี้
– จัดการสร้างเขตปลอดภัยตามหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลเข้าออกหมู่บ้านร่วมด้วยกับทีมงานผู้นำชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านและทีมงาน อสม. ประจำหมู่บ้าน

STEP 3

จัดหาเครื่องมือให้พร้อมกับสถานการณ์โควิด 19 จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พร้อมและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้น และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีดังต่อไปนี้
– สอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
– แจกหน้ากากอนามัยตามจุดคัดกรองทั้ง 16 หมู่บ้าน เป็นต้น

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเราทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อยากเชิญชวนให้พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทุกวันนี้มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประเทศไทยของเรา เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ
สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านระมัดระวังอย่าประมาทในการป้องกันตัวเอง เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ้าเรามีสติและไม่ประมาทในการป้องกันจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและหน่วยงานของตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู