ข้าพเจ้า นายอรรถกร จันทร์นวล ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ บัณทิตจบใหม่ หลักสูตร ED04 คณะครุศาสตร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรมอบรมการทำเจลล้างมือให้กับชาวบ้านและได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้  ได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 และการดูแลตัวเองในการสถานณ์โควิด เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีความลำบากในการลงพื้นที่จึงได้ให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวแทนประสานงานเรื่องการขอจัดอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สถานที่ในการจัดอบรม ศาลา SML หมู่ ที่ 11 ชาวบ้านที่ร่วมการอบรม ได้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 5,8,10,11  ทั้งมีการลงพื้นที่วัดเจริญนิมิตร ทำบุญถวายสังฆทาน ทำความสะอาด และแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แด่พระสงฆ์ภายในวัด

กิจกรรมที่ 1 การทำเจลล้างมือ

ส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเจลล้างมือ มีดังนี้

1.เอทิลแอลกอฮอล์ 95% หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล 60 มล. 1 ขวด (หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป)
2. กลีเซอรีน 15 กรัม ประมาณ 1 ขวดขนาดเล็ก (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)
3. กระบอกฉีดยา หรือช้อนชาสำหรับตวง (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)
4. ขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ (หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป)

ขั้นตอนการทำเจลล้างมือ

1.เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 60 มล.
2. ตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. สำหรับหลอดฉีดยา
3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
4. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน
5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้
6. ฉีดหรือพ่นลงบนฝ่ามือแล้วถูจนแห้ง หรือใช้ได้ตามอัธยาศัย

 

  • สัดส่วนและส่วนประสมขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้ทำแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ 2 แจกอุปกรณ์ป้องกันเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยตรวจประจำหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่  และวัดอุณภูมิร่างกายให้กับชาวบ้านที่ เข้า – ออก ในชุมชน

กิจกรรมที่ 3  ทำบุญถวายสังฆทาน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ในวัด เพื่อที่ทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์กับพระสงฆ์ บุคลากรภายในวัด และผู้ที่มาใช้บริการสถานที่วัด

– สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานในครั้งนี้  และอยากเชิญชวนทุกๆท่าน ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านด้วยนะครับ

 

อื่นๆ

เมนู