ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน
        ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กระผมร่วมกับคณะปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19  มีดังนี้
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
1.ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
2.สองวัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ
3.หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
4.ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย
6.ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
7.กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน

ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
1.เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
2.เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด 30 นาที
3.ใส่เสื้อผ้าหลวมสบายเปิดหัวไหล่สะดวก ง่ายต่อการฉีดวัคซีน
4.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง
5.เรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีด
6.เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือด
7.ก่อนรับการฉีดวัคซีน แนะนำให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด งดใช้หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด 

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19
1.พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น
2.พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
3.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ได้ 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)
ที่มา Source: https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/848 © โรงพยาบาลรามคำแหง – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา
   และสอนวิธีการทำเจลล์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน และออกแจกจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์กับสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านของตำบลยายแย้มวัฒนา โดยมีเจลล์แอลกอฮอล์กับสเปย์แอลกอฮอล์ทั้งหมด ดังนี้
1.เจลแอลกอฮอล์ ขวดใหญ่ 24 ขวด (แจกหน่วยงานของตำบล) ขวดเล็ก 200 ขวด
2.สเปรย์แอลกอฮอล์ ขวดเล็ก 200 ขวด

        การปฏิบัติงานในช่วงบ่าย ไปทำบุญร่วมกับคณะปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ที่วัดเจริญนิมิต เนื่องในวันวิสาขบูชา และร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ กวาดรอบๆโบสถ์ และทำความสะอาดวิหารหลวงพ่อปู่เป็น โฆสกาโม เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่คณะปฏิบัติงาน 

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู