ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ลงพื้นที่ให้ความรู้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและกลุ่มผู้นำหมู่บ้านในท้องถิ่น

– ขั้นตอนการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

– ลงพื้นที่แจกผ้าปิดปากอนามัย ( mask ) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม

กิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด19

 

ขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อุปกรณ์

1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร

2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร

3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร

4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม

5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

วิธีทำ

1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่

2.  ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี

3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

4.บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

     

 

ขั้นตอนการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร

2. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป

3. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป

4. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด

5. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี

6. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

7. บรรจุใส่ขวดสเปรย์ที่เตรียมไว้

      

 

– ลงพื้นที่แจกผ้าปิดปากอนามัย ( mask ) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม

       

 

– การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สถานที่ วันเจริญนิมิต บ้ายยายคำ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ :การทำความสะอาดห้องน้ำ,กวาดลานกุฏิหลวงพ่อ และ กวาดบริเวณวัด (วัดเจริญนิมิต บ้านยายคำ ม.2 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)

       

 

– รณรงค์ร่วมมือร่วมใจพากันไปฉีดวัคซีน

ได้มีการให้ความรู้และบอกวิธีการเตรียมตัวก่อนจะไปฉีดวัคซีนว่ามีการเตรียมตัวอย่างไร เช่น การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ การงดดื่มแอลกอฮอล์

        

“สุดท้ายนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติอีกครั้ง ถ้าเราฉีดวัคซีนได้ถึง 50-60% ของประชากรก็จะสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย การทำธุรกิจ การท่องเที่ยวก็เดินหน้าได้ ประเทศไทยก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณครับ”

อื่นๆ

เมนู