โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่กับประชาชน เพราะเป็นโรคใหม่ ประชาชนยังไม่มีความรู้และแนวทางในการป้องกัน และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาสูง จึงเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้โดยง่าย ข้าพเจ้านายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ในโครงการ “U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ”การฉีดวัคซีน สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ช่วยเหลือ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับด่านป้องกันโควิด-19 และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ระดับหมู่บ้านของตำบลย้ายแย้มวัฒนา

การรณรงค์การฉีดวัคซีน เราได้ทำการเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจแต่ละหมู่บ้านในตำบลย้ายแย้มวัฒนามาเข้าร่วม โดยมีคณะอาจารย์ประจำตำบล สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน เช่น การเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน การทิ้งหน้ากากอนามัย (MASK) การทำเจลเเอลกอฮอล์ โดยผู้เข้าร่วมนั้นจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรและผู้ถูกจ้างงานได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมดังนี้

 • การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID -19 เริ่มต้นโดยการออกกำลังกายให้สุขภาพนั้นแข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การฉีดนั้นจะต้องฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด และหลังฉีดแล้ว ห้ามยกของหนัก นี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนฉีดและหลังฉีด
 • การทิ้งหน้ากากอนามัย (MASK) มีลำดับขั้นตอนในการทิ้ง ดังนี้

การถอดหน้ากากอนามัย โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก

พับหน้ากากอนามัย พับส่วนที่สัมผัสร่างกายเอาไว้ด้านใน

ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย

ใส่ถุงแล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

– ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในขยะที่มีฝาปิดหรือถังขยะอันตราย

– ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้ง

 • การทำเจลแอลกอฮอล์ โดยการซื้อส่วนประกอบของการทำเจลแอลกอฮอล์มาและให้ผู้เข้าร่วมอบรบได้มีส่วนร่วมการลงมือปฏิบัติ โดยอัตราส่วนในการผสมนั้นเราจะอ้างอิงมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการแต่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง เพราะเราใช้เครื่องมือตวงอย่างง่าย และเวลาจำกัด อาจจะไม่ได้ปริมาณตามสัดส่วนที่แน่นอน แต่เจลแอลกอฮอล์ที่ทำจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 70-95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีส่วนประกอบและวิธีทำดังนี้

 

 

 • ส่วนประกอบ

– Ethanol 95% ปริมาณ 750 มล.

– Glycerin ปริมาณ 9 กรัม

– 2% Lanolin ปริมาณ 9 กรัม (วิธีการเตรียม 2% Lanolin คือ ชั่งLanolin 5 กรัม ละลายในน้ำร้อน 250 มล. คนให้ละลายเทกลับใส่ขวด)

– Triethanolamine 99% (TEA) ปริมาณ 0.75 กรัม

– Carbopol 940 ปริมาณ 3.6 กรัม

– น้ำสะอาด ปริมาณ 225 มล.

 • วีธีการทำ
 1. ชั่ง Carbopol 940 3.6 กรัม ละลายในน้ำสะอาด 225 มล. กวนเพื่อให้ Carbopol 940 ละลายจนหมด
 2. เติม Ethanol 95% 750 มล. ลงในภาชนะที่มี Carbopol 940 ละลายอยู่ คนให้เข้ากัน
 3. เติม Glycerin และ 2% Lanolin คนให้เข้ากัน (วิธีการเตรียม 2% Lanolin คือ ชั่ง Lanolin 5 กรัม ละลายในน้ำร้อน 250 มล. คนให้ละลายเทกลับใส่ขวด)
 4. ค่อยๆ เติม TEA คนจนเป็นเนื้อเจล และคนต่อจนเนื้อเนียนไม่เป็นก้อน/เม็ด
 5. บรรจุใส่ขวด ติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน สามารถใช้งานได้ทันที
 • การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยการซื้อแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75 % มา 5000 ml แล้วให้ผู้ร่วมกิจกรรมบรรจุใส่ขวดที่เตรียมมา แล้วติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน

เมื่อกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย เราได้แจกเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างละ 1ขวด หลังจากนั้นทางทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำขึ้น ไปแจกตามจุดสกัดหรือจุดวัดไข้ด่านป้องกันโควิด-19 ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและไปทำความสะอาดวัดที่อยู่ในตำบลยายแย้ม และถวายเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับทางวัด เพื่อจะได้ใช้ในช่วงมีกิจกรรมทางศาสนา ทางกลุ่มก็ได้จัดทำวีดีโอเพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆ ซึ่งจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู