ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– เดือนกันยายนได้มีการจัดอบรมการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ณ. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเข้ารับการอบรมทุกครั้งได้มีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเว้นระยะห่าง และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการตัดเย็บกระเป๋าผ้า มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม

อุปกรณ์

ผ้าฝ้าย ½ หลา สำหรับตัวกระเป๋า

ผ้าฝ้าย ½ หลา สำหรับทำซับในกระเป๋า

ผ้าอัดกาว ½ หลา

กระเป๋า ยาว 42 นิ้วกรรไกรตัดผ้า

จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ

ขั้นตอนการตัดเย็บ

1. ตัดผ้าฝ้ายสำหรับด้านนอกและด้านในกระเป๋าโดยให้ทั้งสองชิ้นมีความยาว 18 x 14 นิ้ว จากนั้นตัดหูกระเป๋าผ้าฝ้ายเป็นสองชิ้นให้มีความยาวชิ้นละ 21 นิ้ว

2. ตัดมุมด้านล่างของผ้าทั้งสองชิ้นออก 2 x 2 นิ้วเพื่อเตรียมเย็บก้นกระเป๋า โดยตัดทั้งมุมซ้ายและขวา

3. กลับด้านในของผ้าออกมา วางผ้าอัดกาว จากนั้นตัดให้พอดีกับผ้าสำหรับตัวกระเป๋า เย็บผ้าอัดกาวเข้ากับผ้าฝ้ายโดยเว้นขอบประมาณครึ่งนิ้ว

4. เย็บก้นกระเป๋าโดยพับกันกระเป๋าให้แบนแล้วใช้หมุดช่วยตรึงส่วนก้นกระเป๋าไว้ จากนั้นเย็บผ้าฝ้ายทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน

5. เย็บริมกระเป๋าโดยจับขอบผ้าทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันและทำการเย็บ เก็บรายละเอียดขอบกระเป๋าให้เรียบร้อย ส่วนสุดท้ายคือการเก็บขอบปากกระเป๋า โดยพับขอบผ้าลงครึ่งนิ้วแล้วเย็บริมให้เรียบร้อย

6. เย็บหูกระเป๋าเข้ากับกระเป๋าผ้าของเรา จากนั้นกลับเอาด้านนอกออกมาก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

           

 

ประโยชน์การใช้กระเป๋าผ้า

1. สร้างจิตรสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถุงผ้าบ่งบอกถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ถุงผ้าสามารถทดแทนถุงพลาสติกสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า ถุงพลาสติกนั้นใช้เสร็จแล้ว ทิ้งกลายเป็นขยะมากมายในแต่ละวันใช้ถุงผ้าทุกวัน เพื่อช่วยกัน ลดขยะที่เป็นมลพิษ

3. กระเป๋าผ้าสามารถใส่สิ่งของได้หลากหลายพกพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายและนำออกมาใช้ได้ง่าย

4. ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากใยธรรมชาตินั้นไม่เป็นมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นผลิตจาก ใยฝ้าย

5. สามารถผลิตถุงผ้าเพื่อเป็นสื่อรณรงค์โฆษณาในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีถือได้ว่าเป็นสื่อโฆษณา เคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่ง ช่วง 5-7 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่า การรณรงค์ส่งเสริมและให้ความสำคัญของภาครัฐ ให้ใช้ ถุงผ้า กระเป๋าผ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

6. พกพาไปสถานที่ต่างๆได้สะดวกอาจใช้ถุงผ้าไปซื้อของ  เช่นไป ตลาดนัด  ห้างสรรพสินค้า  ไปวัด  ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆก็ใช้ได้ดีและสะดวก หรือพกพาถุงผ้าไปเพื่อทดแทน ถุงพลาสติก ที่ได้จาก ร้านสะดวกซื้อ

7. กระเป๋าผ้าสามารถออกแบบให้ทันยุคสมัย และใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย เป็นสินค้าประเภท แฟชั่น ได้

8. ผลิตได้จากหลากหลายเนื้อผ้า ตามงบประมาณ และจุดประสงค์ ที่นำไปใช้

                    

 

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู