นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

จากการทำงานทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาเข้าอบรมเกี่ยวกับอาชีพทางด้านการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

  1. การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา
  2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี
  3. การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP

ชุมชนยายแย้มวัฒนาโดยได้มีการจัดหาวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาสิ่งทอเกี่ยวกับผ้ามาให้ความรู้แก่ประชาชนวิทยากรผู้ชำนาญการก็คืออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้ ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจก็ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้และได้นำผ้าที่ทอซึ่งทอด้วยตนเองได้นำมาเข้าอบรมเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอของตนเอง

ในครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้สามารถใช้ได้หลายรูปแบบจากเดิมใช้ได้แค่เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หลังจากเข้าร่วมอบรม วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้แก่ประชาชน ได้แก่ 1. การทำยางรัดผม 2. การทำซองใส่โทรศัพท์ 3.การทำหน้ากากอนามัย 4. การทำที่คาดผม 5. การทำหมวกการทำเสื้อคลุม 6. การทำกระเป๋าผ้า

                    เปิดรูปภาพ

 

 

สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าของประชาชนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา ทำให้ประชาชนได้แนวคิดในการพัฒนาสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มมากขึ้นและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบสินค้าได้หลากหลายอย่าง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ชาวบ้าน และทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู