นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

จากการทำงาน มีการประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนมีนาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงานและหาวิธีแก้ไขปัญหา ประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนเมษายน  และลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือเกษตรกร ส่วนอาชีพรอง คือทำหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก เครื่องจักสาน  ดอกไม้จันทน์ เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว สามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างให้แก่แม่บ้าน และผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี การทอผ้าถือว่าเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจรองจากอาชีพหลัก จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจและโอกาสมากมายจากการทำงาน ทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นรู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น มีพี่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นมิตร จริงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี การทำงานเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม สามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ไม่มีคำอธิบาย

เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มที่ตำบลยายแย้มวัฒนา

 

ไม่มีคำอธิบาย

ลงพื้นที่ดูการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย

 

ไม่มีคำอธิบาย

การลงพื้นที่ดูการทำดอกไม้จันทน์

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู