1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี  ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งการบรรยายและการลงมือปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการทำอาชีพ การขายของออนไลน์ และ การลดต้นทุนในการทำเกษตร

 

 

ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่น

1.การผสมดินปลูก

2.การเพาะเมล็ด แบบอบร้อน อบเย็น ก่อนลงถาดเพาะ

3.การย้ายกล้าปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย

4.การเพาะถั่วงอก

5.การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส การตอนมะละกอ

6.การปลูกพืชในเข่งและการให้ปุ๋ย

7.การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง

8.การทำกุยช่ายขาว

9.การทำน้ำยาไล่แมลง

10.การเลี้ยงใส้เดือน

 

 

จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ความรู้ด้านเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการทำยาไล่แมลงแบบไม่มีสารเคมีซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่เป็นอันตรายต่อเรา รู้จักการเพาะปลูกพืชในแบบต่าง ๆ การปักกิ่ง การชำ และการตอน รู้จักการดูแล การรดน้ำต้นไม้ และการขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดี คณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู