ข้าพเจ้า นางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมไปถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ จัดจำหน่ายสินค้า ให้กับคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปในแบบต่างๆเพื่อสร้างรายด้ให้กับคยในชุมชน เช่น การแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัดเป็นขนมข้าวแต๋น การแปรรูป ผ้าภูอัคนี เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในแบบต่างๆ 1.กระเป๋า  2.กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ 3.หน้ากากอนามัย 4. ยางรัดผม 5.ที่คาดผม 6.กระเป๋าใส่แก้วน้ำ 7. กล่องใส่ทิชชู้ เป็นต้น

 

ในเดือนนี้เราจึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมและการยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตราฐานสินค้า OTOP เพื่อยกระดับสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและให้ได้มาตราฐาน OTOP  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุดซึ่งในกิจกรรมนี้ดราได้รับเกียรติจากท่านท่านอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน การบรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างไรให้ดึงดูดใจผูบริโภคมากที่สุด การเปลี่ยนรูปทรงขนม สิ่งของที่ใช้บรรจุสินค้า ทที่ดึงดูดให้น่าซื้อและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการอบรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้ได้มาตราฐานสินค้าพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP พัฒนาทั้งในเรื่องของทางด้านเกษตรกรรม การพัฒนาผลผลิต  สร้างจุเด่นให้กับสินค้าของตนเอง

กิจกรรมนี้ทำให้กลุ่มOTOP ที่ผลิตสินค้าในชุมชน ได้มีไอเดียที่เพิ่มยิ่งขึ้นการพัฒนารูปแบบสินค้าและสิ่งที่นำมาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคและเป็นการกระตุ้นตลาดในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

 

 

ภาพที่12 กิจกรรมการอบรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้ได้มาตราฐาน สินค้าOTOP

ภาพที่13 การพูดคุยแลกปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

ภาพที่14 เป็นการปรึกษาและเเลกเปลี่ยนไอเดียการพัฒนาสินค้า

ภาพที่15 การปรึกษาภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม

 

ภาพที่16ข้าวแต๋น

 

ภาพที่17การทำข้าวแต๋น

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล คณะทีมงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านที่ทำให้กิจกรรมผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู