ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภายในเดือนสิงหาคมทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (University to Tambon) ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาชีพที่ประชาชนสนใจนั่นคือการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาได้รวมกลุ่มกันมาเข้ากิจกรรมที่ทางทีมงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(University tambon) ได้ประสานงานและติดต่อให้ประชาชนมาร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพนั้นทางทีมงานได้จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม มาให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนได้นำความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้องนำกลับไปผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนต่อไป โดยข้าวแต๋นน้ำแตงโมที่ประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาได้ผลิตนั้นเป็นเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกในดินภูเขาไฟทำให้มีคุณภาพและประโยชน์มากกว่าข้าวจากที่อื่น

วัตถุดิบในการทำเข้าแต๋นน้ำแตงโม

1) ข้าวเหนียว 4 กิโลกรัม (ข้าวเหนียวที่ได้จากการปลูกในดินภูเขาไฟ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

2) น้ำแตงโม 1ลูก

3) น้ำตาลทราย 7 ขีด

4) เกลือ 1 ถุงเล็ก

5) งาขาวหรืองาดำ

6) น้ำมันพืช

วิธีทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

1) นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 1 คืน

2) นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก

3) พักให้เข้าเหนียวเย็น

4) จากนั้นนำน้ำแตงโม, น้ำตาลทราย, เกลือและงา  ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ

5) คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หากข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน

6) เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้วนำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ ตามต้องการ เช่น ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ให้สวยงาม

7) นำไปตากแดดให้แห้งประมาณ2วัน

8) นำมาทอดในน้ำมันพืชที่เดือดใช้ไฟกลาง

9) พักให้เย็นจัดใส่จานหรือบรรจุลงถุงเพื่อรับประทานหรือจำหน่าย

นี่เป็นวิธีการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโมของประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาซึ่งตอนนี้ได้มีออเดอร์การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาเรื่อยๆ

จากการร่วมมือร่วมใจกันของทีมงาน (University to Tambon)และประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาวัฒนาทำให้ตอนนี้ประชาชนมีอาชีพเสริมในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำแตงโมทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน(University to Tambon) อาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกคนที่ได้ให้คำปรึกษาและได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู