ข้าพเจ้านางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้มีการเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม การส่งเสริม การให้อาชีพ เรื่องการทำขนมข้าวแต๋น หรือ ขนมนางเล็ดเป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวราดด้วยน้ำตาล ซึ่งในอดีตจะทำขนมเหล่านี้ในช่วงเทศกาลในประเพณีต่างๆ เช่น ขนมห่อ จะทำในวันสารทหรือวันสงกรานต์ วันออกพรรษาจะทำขนมกระยาสารท ขนมหูช้าง หรือขนมนางเล็ด เพื่อใช้ในการประกอบประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญต่อประเพณี และเทศกาลต่างๆ ของคนในชุมชน  ขนมไทยในอดีตเรานี้ยังอยู่คู่กับคนไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้ขนมไทยจะทำตลอดทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ จึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนมาก เพราะสามารถผลิตขายได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้เพิ่มคืนให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะนำการเสนอการทำขนมจาก แม่หอม ชุมรัมย์ เป็นวิทยากรในการสอนวิธีทำขนมข้าวแต๋น ให้กับประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความสนใจและนำเอาไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้

ส่วนผสม

1.ข้าวเหนียว 4 กิโลเมตร

2.น้ำแตงโมปั่น 1 ลูก

3.น้ำตาลทราย 7 ขีด

4.เกลือ 1 ถุงเล็ก

5.งาดำหรืองาขาวที่คั่วแล้ว

6.น้ำมันพืช

วิธีทำ

1.นำข้าวเหนียวแช่น้ำไว้ 6-8 ชั่วโมง

2.นำข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่น้ำมานึ่งจนสุก

3.พักข้าวเหนียวให้เย็น

4.นำน้ำแตงโมที่ปั่นไว้มาผสม น้ำตาลทราย เกลือ งา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ

5.คลุกเขาจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน หาข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติด

6.นำเข้าเหนียวมาใส่ในแม่พิมพ์ แบบต่างๆ เช่น รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม เป็นต้น

7.นำข้าวเหนียวที่ใส่แม่พิมไปตากแดดให้แห้ง ใช้เวลาตากประมาณ 1-3 วัน

8.นำข้าวเหนียวที่ตากแดดให้แห้งแล้ว มาทอดในน้ำมันที่เดือดใช้ไฟกลาง

9.พักให้เย็นจัดใส่จานพร้อมรับประทานได้ทันที

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการพัฒนาอาชีพ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเพิ่มรายได้ รวมทั้งสามารถสร้างความหลากหลายของการทำการค้าให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ขอบคุณป้าหอม ชุมรัมย์ วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้มีความสุขมีรอยยิ้ม และได้รับประสบการณ์เพื่อนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู