ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564ข้าพเจ้านายเนติพจน์ ศรีสว่างปัญญากุล ประเภทประชาชน สังกัดตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนสิงหาคมทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ “การผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม” ให้แก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ประชาชนในตำบลยายแย้มแต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเข้ากิจกรรมอบรมที่ทางโครงการ ได้ประสานผ่านทางทีมงานไปยังชาวบ้าน และทางทีมได้จัดหาวิทยากรผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำข้าวแต๋นมาเพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้นำกลับไปผลิตได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจะได้สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ถือว่าเป็นขนมกินเล่นที่ใช้วิธีการทำแบบแปรรูปจากข้าว และสามารถเก็บได้นาน ข้าวแต๋น ทำจากข้าวเหนียวนึ่งปรุงรสด้วยเครื่องปรุงจากธรรมชาติ เป็นขนมโบราณ หากใช้น้ำแตงโมด้วย คนล้านนาจะเรียกว่า “เข้าแต๋นน้ำบ่าเต้า” แปลว่า ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง
วัตถุดิบ
1)ข้าวเหนียว 4 กิโลกรัม (ข้าวเหนียวจากการปลูกในดินภูเขาไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
2)น้ำแตงโม 1ลูก
3)น้ำตาลทราย 7 ขีด
4)เกลือ 1 ถุงเล็ก
5)งาขาวหรืองาดำ
6)น้ำมันพืช
วิธีทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม
1)นำข้าวเหนียวแช่น้ำ1 คืน
2)นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก
3)พักให้เข้าเหนียวเย็นก่อน
4)ผสมข้าวเหนียว น้ำแตงโม กับน้ำตาลทราย และ งาดำหรืองาขาว เข้าด้วยกัน ใช้มือขยำจนข้าวเหนียวร่วนซุย
5) เสร็จแล้วนำไปจัดลงแม่พิมพ์แบบต่างๆ
6)นำไปตากแดดจัด ให้แห้งใช้เวลา ประมาณ2วัน
8)นำมาทอดในน้ำมันพืชที่เดือดใช้ไฟกลาง
9)พักให้เย็นจัด
10)บรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพ “การผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม” ทำให้ประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนามีอาชีพเสริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน และทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อใช้จ่ายในประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา และอาจารย์ประจำตำบลที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ และได้ร่วมแรงกันจนผ่านไปอย่างไร้อุปสรรค

อื่นๆ

เมนู