ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา คณะผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านใน ตำบลยายแย้มวัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าจาก สิ่งทอ ผ้าไหม โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เริ่มกิจกรรมตอนเช้าเปิดงานโดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในสมัยใหม่และปรับปรุงเพิ่มเติมความทันสมัยโดยนำผ้าฝ้าย ผสมกับผ้าไหม นำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า ผ้าถุง ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ หน้ากากอนามัย ถุงใส่แก้วน้ำ การทำหน้ากากอนามัย การทำกระเป๋าผ้า การทำหมวก การทำเสื้อคลุม การทำที่คาดผม การทำยางรัดผม   และการเพิ่มการตลาด การขายผ่านระบบออนไลน์ การสร้างเพจ และการโปรโมทผ่านเพจ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ และโพสต์ขายสินค้าผ่านเพจ และคำนวณถึงต้นทุน กำไรในการขายส้นค้าช่วยส่งเสริมและช่วยให้ประชาชนมีรายได้รายเพิ่มมากขึ้นจากการผลิตผ้าไหมของชุมชน ช่วยหาตลาดในการขายสินค้าหลังจากที่ประชาชนได้ทำการพัฒนาสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชุมชน โดยเริ่มจากการขายภายในชุมชน ในตำบล และขายผ่านออนไลน์เพื่อที่เพิ่มากรเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงมากขึ้น

ในช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมโดยลงมือปฏิบัติ การสาธิตวิธีการทอผ้าไหม เทคนิคการทำ มีการลงมือทำ กระเป๋า เสื้อ โดยเริ่มจากการเลือกผ้าฝ้ายที่มีลวดลายที่สวยงามและทันสมัย แล้วนำมาตัดตามเย็บเป็นรูปกระเป๋า เสื้อ แล้วนำผ้าที่ตัดไว้มารีดให้ติดกับผ้ากาว แล้วจึงนำมาเย็บให้เป็นรูปกระเป๋าและเสื้อ

การตัดเย็บผ้าไหม

หลังจากออกแบบเสื้อผ้าได้ตามต้องการแล้ว ก็มาถึงกระบวนการตัดเย็บ ซึ่งจะเป็นการทำงานอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่บรรลุตามความคาดหวังหรือเป้าหมายที่วางไว้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แบบที่ต้องการ งบประมาณเรื่องเงินที่ต้องใช้จ่าย วิเคราะห์เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ วางแผนการ เตรียมการ และการเย็บ ว่าจะใช้เวลาใด เมื่อไร นานเท่าไร และในการปฏิบัติการควรประเมินผลการทำงาน โดยทั่วไปแล้วกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้ามีลำดับตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ขั้นตอนการวัดตัวหรือวัดขนาดที่ต้องการ เป็นการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา ของสัดส่วน ซึ่งการวัดตัวนี้สำคัญมาก เพราะว่าจะส่งผลถึงลักษณะของผลสำเร็จ เช่น ผลงานได้สัดส่วน สวมใส่ได้สวยงามเหมาะสม หรือผลงานตึงรั้งสวมใส่ไม่ได้
  2. ขั้นตอนการสร้างแบบและแยกแบบ ทำได้โดยการนำสัดส่วนที่ได้วัดขนาดไว้หรือการออกแบบมาสร้างแบบตัดหรือแพ็ทเทิร์น (Pattern) ลงกระดาษสร้างแบบ ตามกระบวนการของการสร้างแบบเสื้อผ้าแต่ละชนิด เช่น สร้างแบบตัดเสื้อ สร้างแบบตัดกระโปรง สร้างแบบตัดกางเกง เป็นต้น ต่อเมื่อสร้างเสร็จแล้วควรทำเครื่องหมายป้องกันความผิดพลาด และควรตรวจสอบขนาดให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยทำเครื่องหมายต่างๆ ลงบนแบบตัดและเขียนรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
  3. ขั้นตอนการคำนวณผ้า เลือกผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้านั้นเราควรคำนวณผ้าให้ถูกต้องเพื่อความประหยัดและเลือกผ้าให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผ้า ซึ่งผลิตจากเส้นใยแต่ละชนิด เช่น ผ้าฝ้าย จะเป็นผ้าที่ได้จากเส้นใยของเมล็ดฝ้าย ซับน้ำได้ดี ทนต่อความร้อนสูง แต่ยับง่าย, ผ้าไนลอน เป็นผ้าใยสังเคราะห์ ไม่ทนต่อความร้อนและแสงแดด จับจีบได้ คงรูป เป็นต้น
  4. ขั้นจัดเตรียมผ้า เป็นการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเย็บทุกชนิด เช่น เข็ม ด้าย กรรไกร ผ้า จักรเย็บผ้าบริเวณปฏิบัติงาน และแสงสว่าง เป็นต้น สำหรับผ้าที่ต้องการตัดเย็บ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะหดหรือไม่ ควรนำผ้าไปแช่น้ำ ถ้าเป็นผ้าขาวให้แช่ด้วยน้ำเปล่า ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่ในน้ำเกลือ โดยแช่ประมาณ 3 ชั่วโมง และนำไปผึ่งให้แห้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ครบถ้วน
  5. ขั้นตอนการวางแบบตัดและตัดผ้า ในขั้นตอนนี้ควรระมัดระวัง โดยอ่านรายละเอียดบนแบบตัด การทำเครื่องหมายต่างๆ ที่เขียนไว้ และกดรอยผ้าเส้นเย็บทุกเส้น เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเส้นแนวในการเย็บ
  6. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงาน ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่สวยงาม ไม่ผิดพลาด ควรตรวจสอบทั้งขณะทำการเย็บ เช่น เนาลองตัว ตรวจสอบการประกอบการเย็บทุกขั้นตอน ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะเข็บ เป็นต้น
  7. ขั้นตอนการแก้ไขจุดบกพร่อง ในการตัดเย็บผ้าทุกชนิด เมื่อพบข้อบกพร่องไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพ

นำสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่แปรรูป แบบเป็นกระเป๋า และ เสื้อ มาวางจำหน่าย ตามหมู่บ้าน ในตำบลยายแย้มวัฒนา และในช่องทางเพจ facebook

 

อื่นๆ

เมนู