ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(University to Tambon)ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาชีพที่ประชาชนสนใจ คือการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแตน หรือ ข้าวแต๋น หรือรังแตนโดยทั่วไป คือ อาหารว่างที่ทำจากข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก โดยนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำนึ่งสุก คลุก อาจผสมกับส่วนประกอบอื่น เช่น น้ำแตงโม หรือน้ำผลไม้อื่น เกลือ น้ำอ้อย งา น้ำกระทิ แล้วทำให้เป็นแผ่นหรือรูปแบบอื่น ทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งพลังงานอื่น ทอดให้พอง อาจปรุงแต่งหน้าด้วยเครื่องปรุงต่างๆ เช่น น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยว หมูหยอง น้ำพริกเผา ในกรณีที่แผ่นข้าวทำจากข้าวเหนียวโดยไม่มีส่วนประกอบอื่นเป็นส่วนผสม และมีน้ำตาลเคี่ยวเป็นเครื่องปรุงแต่งหน้า เรียกว่า “นางเล็ด”

ลักษณะทั่วไป

ข้าวเหนียวที่ใช้เป็นข้าวเหนียวธรรมดา ต้องเป็นแผ่นหรือรูปแบบอื่น กรอบร่วน อาจแตกหักได้เล็กน้อย เม็ดข้าวมีการพองตัวดีและสม่ำเสมอ  เครื่องปรุงแต่งหน้าด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด  กลิ่นรส มีกลิ่นรสเฉพาะของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน

ซี่งในตำบลยายแย้มวัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทีมงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(University tambon)ได้ประสานโดยให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมอาชีพที่สนสนใจ ทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนาและคณาจารย์ได้จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโมมาให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ เทคนิควิธีการทำข้าวแต๋น นำกลับไปผลิตเสริมสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนต่อไป โดยผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโมในตำบลยายแย้มวัฒนา

ในการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโมของตำบลยายแย้มวัฒนา มีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากข้าวแต๋นทั่วไปคือใช้ข้าวเหนียวที่ปลูกในดินภูเขาไฟในตำบลยายแย้มวัฒนา ทำให้มีลักษณะเป็นเมล็ดที่สวยงาม มีรสชาติแตกต่างจากข้าวเหนียวทั่วไป คือ มีรสชาติหวาน มีลักษณะเหนียว มีกลิ่นหอม ทำให้มีคุณภาพและประโยชน์มากกว่าข้าวจากที่อื่นและจะมีความหอมอร่อยอยู่ในตัวข้าวเหนียว น้ำแตงโมที่ใช้ มาจากแตงโมที่ปลูกในดินภูเขาไฟในตำบลยายแย้มวัฒนา เช่นเดียวกันน้ำแตงโมมีรสชาติที่หอมหวานต่างจากแตงโมทั่วไป ซึ่งทำให้นำมาผลิตข้าวแต๋นแล้วมีรสชาติอร่อยกว่าข้าวแต๋นโดยทั่วไป ใช้ความหวานจากน้ำแตงโม โดยไม่ต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวตกแต่งเพื่อความหวานเหมือนข้าวแต๋นโดยทั่วไป ทำให้ข้าวแต๋นมีกลิ่นหอมพิเศษ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นประจำตำบล

วัตถุดิบในการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

 1. ข้าวเหนียว 4 กิโลกรัม (ข้าวเหนียวที่ได้จากการปลูกในดินภูเขาไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
 2. แตงโม 1ลูก
 3. น้ำตาลทราย 7 ขีด
 4. เกลือ 1 ถุงเล็ก
 5. งาขาวหรืองาดำ
 6. น้ำมันพืช

วิธีทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

 1. นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 8-12 ชั่วโมง

2.นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วมานึ่งให้สุก

 1. พักให้เข้าเหนียวเย็น
 2. จากนั้นนำน้ำแตงโม, น้ำตาลทราย, เกลือและงา ลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวตามลำดับ
 3. คลุกเคล้าจนข้าวเหนียวไม่ติดการหาข้าวเหนียวติดกันให้ใช้น้ำสะอาดพรมจนข้าวเหนียวไม่ติดกัน
 4. เมื่อเตรียมข้าวเหนียวเสร็จแล้วนำไปจัดลงพิมพ์แบบต่างๆ ตามต้องการ เช่น ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงต่างๆ ให้สวยงาม
 5. นำไปตากแดดประมาณ 20 ชั่วโมง ให้มีความแห้ง
 6. นำมาทอดในน้ำมันพืชที่เดือดใช้ไฟกลาง
 7. พักให้เย็นจัดใส่จานหรือบรรจุลงถุงเพื่อรับประทานหรือจำหน่าย

จากการจัดการอบรมการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโมแก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้าง พัฒนาอาชีพให้แก่ประชน โดยได้ให้ความรู้ วิธีการทำ พร้อมทั้งสาธิต และลงมือปฏิบัติ ให้ประชาชนนำความรู้ไปคิดต่อยอด พัฒนาเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน และชุมชนในต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างกิจกรรมขึ้น และให้คำปรึกษาจนกระทั่งกิจกรรมผ่านไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู