ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ประจำเดือนกันยายนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาคุณภาพทางด้านสินค้าของเกษตรกรในชุมชน โดยการนำข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัด มาพัฒนาเป็นข้าวแต๋นในสูตรเฉพาะของตำบลยายแย้มวัฒนาเกิดการร่วมมือร่วมใจและแบ่งกลุ่มในการทำสินค้าผลิตสินค้าเข้าแต๋นภูเขาไฟไปรบัดในรูปแบบต่างๆทำให้คนในชุมชนได้มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนในครอบครัวเพิ่มยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 ยังมีผลกระทบในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาทำให้คณะทีมงานและคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลยายแย้มวัฒนาจึงช่วยกันคิดหาทางช่วยพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ในเดือนกันยายนเรามีกิจกรรมการอบรมการพัฒนาการแปรรูปผ้าภูอัคนีโดยเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วในชุมชน ได้มีการวางแผนและปรึกษาทั้งทางทีมงานและกลุ่มทอผ้าในการวางแผนสินค้าที่จะพัฒนาร่วมกับทางคณะอาจารย์จากสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยการแปรรูปสินค้าผ้าภูอัคนีที่มีในชุมชน

ผ้าภูอัคนีหรือผ้าย้อมดินภูเขาไฟเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้โดยเป็นกรรมวิธีการยอมผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมนำไปย้อมกับดินภูเขาไฟหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญและหาได้ไม่ยากที่มีอยู่ในตำบลยายแย้มวัฒนาจากการค้นพบทรัพย์ จากดินได้ ถูกนำมาสร้างเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ผ้าพูอัคนีที่ผ่านการผสมผสานจากผ้าฝ้ายสีขาวเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟยังมีภูมิปัญญาจะรักษาสีผ้าให้คงทนด้วยกันนำผ้าที่ย้อมจากดินภูเขาไฟไปต้มกับน้ำเปลือกประดู่โดยนำเอาผ้าไปแช่ในน้ำเปลือกประดู่ที่ร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงทำให้ได้ผ้าที่เงางามยิ่งขึ้นและทำให้สีไม่ตกง่าย ทำให้สีคงทนอยู่ได้นาน

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ได้จัดขึ้นภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด -19 จึงจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรมการอบรม

ภาพที่1 เป็นภาพกิจกรรมการพูดค่อยและการปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า

ภาพที่2 เป็นภาพกิจกรรมการยกตัวอย่างผ้าที่จะนำมาแปรรูป

ภาพที่3 เป็นภาพกิจกรรมการบรรยายการแปรรูปสินค้าและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

ภาพที่4 เป็นภาพกิจกรรมการยกตัวอย่างสินค้าที่จะแปรปรูป

 

ภาพที่5-10 เป็นภาพกิจกรรมและการบรรยายในขั้นตอนการทำสินค้าในรูปแบบต่างๆที่จะผลิตเพื่อจัดจำหน่าย

 

ภาพที่11-23 เป็นภาพกิจกรรมการแปรรูปและการผลิตสินค้า เพื่อนำไปประยุกต์และจัดจำหน่ายต่อๆไป

การพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาสนใจที่ จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งทอคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาให้ความรู้และเทคนิคในการแปรรูปสินค้าที่มีเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดในรูปแบบต่างๆเพิ่มยิ่งขึ้นสินค้าที่ผลิตจากผ้าภูอัคนีในตำบลยายแย้มวัฒนาเราได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าถุงและผ้าคลุมไหล่ในแบบต่างๆเช่น

1)ผ้าพันคอ
2)กระเป๋าขนาดกลางขนาดใหญ่
3)หน้ากากอนามัย
4)เสื้อ
5)กล่องใส่กระดาษชำระ
6)กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ
7)กระเป๋าใส่เเก้วน้ำ
8)ยางรัดผม
9)ที่คาดผม  เป็นต้น

 

หลังจากได้จัดกิจกรรมการอบรมเสร็จชาวบ้านในตำบลยายามวัฒนาได้รวมกลุ่มกันและลงมือผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทางคณะทีมงานได้มีการสร้างเพจ Facebook เพื่อทำการ promote สินค้าที่มีในชุมชนเพื่อช่วยชาวบ้านสร้างรายได้เพิ่มรายได้เสริมและรายได้หมุนเวียนในกลุ่มรวมไปถึงในครอบครัวกิจกรรมการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าได้เสร็จสิ้นและทางทีมงานได้มีการสานต่อเพื่อสร้างรายได้และจะสานต่อเพื่อพัฒนารวมไปถึงการต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าภายในกลุ่มตำบลยายแย้มวัฒนาเพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนและในครอบครัว

ขอขอบพระคุณท่านคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านอาจารย์วิทยากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้มาให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและคอยให้คำปรึกษาให้กิจกรรมผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณค่ะ
ในเดือนถัดไปจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างรอติดตามในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ

สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้า ข้าวแต๋น หน้ากากอนามัย กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าใส่มือถือ หรือสินค้าอื่นๆในตำบลยายแย้มวัฒนา สามารถสั่งซื้อได้ในเพจfacebook  U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสินค้ามากมายหลายชนิดให้เลือกสรรค์ ขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู