ข้าพเจ้านานายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือเกษตรกร ส่วนอาชีพรอง คือทำหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก เครื่องจักสาน เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว สามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างให้แก่แม่บ้าน และผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี การทอผ้าถือว่าเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจรองจากอาชีพหลัก จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา

บทความในเดือนเมษายนข้าพเจ้าขอกล่าวถึง “การทอผ้าไหมใช้สีธรรมชาติจากบ้านโนนเจริญ หมู่ที่5 ” เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีในหมู่บ้านที่สนใจ มีที่ทำการของกลุ่มอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม แต่เวลาทำงานส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่บ้านของสมาชิกแต่ละคน ในบางครั้งไม่มีออเดอร์ก็ต้องทำไปก่อนเพื่อรองรับการสั่งซื้อผ้าไหม ผ้าฝ้ายคำ ในช่วงเทศกาลและถ้ามีบุตรหลานของสมาชิกที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะนำไปขาย กลุ่มสมาชิกปรึกษากันช่วยกันคิดลายใหม่ และสีใหม่ให้ทันสมัย บางครั้งหาสีที่ต้องการจากธรรมชาติไม่ได้หรือหาได้แต่ติดไม่ทน จึงจำเป็นต้องใช้สีเคมีเข้าช่วยเพื่อให้ไหมและฝ้ายมีสีสันมากขึ้น แต่ยังคงเน้นสีธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น  สีเหลืองจากขมิ้น สีม่วงอมน้ำตาลจากผลคูน สีน้ำตาลแดงจากเปลือกมะขามหรือเปลือกประดู่ สีเขียวจากใบมันสำปะหลังหรือใบย่านาง  และสีส้มจากอิฐแดงหรือดินแดง เป็นต้น

สถานที่ตั้งกลุ่ม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การรวมกลุ่ม   กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายคำภูไปรบัด  ดำเนินการรวมกลุ่มทอผ้าไหมพยายามส่งเสริมอาชีพเสริมให้มีรายได้หลัก และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ ด้วยการทอมือ ทำมือทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงตัวไหมไปถึงขั้นตอนการทอผ้า และแปรรูปเพื่อจำหน่าย จึงมีใบรับรองเพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำมือทุกขั้นตอน ได้แก่ เสื่อกกที่ทอเป็นลายปราสาทพนมรุ้ง ลายผีเสื้อ ทำดอกไม้จันทน์

                         

       

อื่นๆ

เมนู