1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สู่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์ ประเภท ประชาชน ได้รับมอบหมายงานและร่วมจัดกิจกรรม
เข้าร่วมกันอบรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่จัดกิจกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง 81 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
มีการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คืน 2 วัน เช่น การปักชำแบบควบแน่น การตอนกิ่งมะละกอ การเพาะกล้า การเพาะถั่วงอกคอนโด การทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตลอดจนสอนวิธีการขายสินค้าเกษตรทางออนไลน์ ให้ความรู้ด้านการเกษตรสาธิตวิธีการดังต่อไปนี้

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เกษตรอินทรีย์” เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่คงมีความคุ้นเคย หรืออย่างน้อยต้องเคยได้ยินคำๆ นี้กันมาบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในแนวทางการทำเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่ได้จึงมีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ยังสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และคำนึงถึงระบบนิเวศในแหล่งทำการเกษตรนั้นๆ จึงนับได้ว่าเป็นวิถีทางที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนต่อทั้งชุมชนในภาคเกษตรกรรม ภาคสังคม และต่อสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้การดำรงชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแบบยั่งยืน รู้วิธีการทำเกษตรและเทคนิคการทำเกษตรตามยุคตามสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีต่างๆ ข้าพเจ้าจะสาธิตการตอนกิ่งมะละกอ ดังต่อไปนี้

การตอนกิ่งมะละกอ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีในการตอนกิ่งมะละกอ
1.มีดขนาดเล็กเน้นว่าต้องคม
2.เชือกหรือยางที่มัดได้
3.ถุงพลาสติกขนาด 3 x 5 นิ้ว
4.ขุยมะพร้าว
5.ดินร่วน
6.ลิ่มไม้เนื้อแข็งไม่ยุ่ยง่ายเมื่อโดนความชื้น หรือจะเป็นอิฐแดงดีให้ได้ขนาดเท่ากับนิ้วก้อยก็ได้
วิธีทำการตอนกิ่งมะละกอ
1. อย่างแรกและถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนั้นก็คือคัดเลือกต้นพันธุ์ที่จะทำการตอนให้ดี ต้นพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งแต่ลักษณะของต้นและลักษณะของผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการต้านทานโรคด้วย
2.เมื่อได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วเราก็ทำการตอนต้นมะละกอต้นพันธุ์ไปปลูกก่อนหลังจากนั้นก็จะเหลือต้นมะละกอทำการตัดต้นให้สูงพอประมาณ ต่อมามะละกอที่ตัดก็จะแตกกิ่งออกมา 5 ถึง 6 กิ่ง ภายใน 2 เดือนครึ่งกิ่งจะยาวประมาณ 20 ถึง 25 เซนติเมตร
3.ทำการเฉือนกิ่งพันธุ์ จากข้างล่างไปข้างบนเป็นปากฉลาม จากนั้นใช้ลิ่มไม้เล็ก ๆขัดไว้ไม่ให้เนื้อไม้ติดกัน
4.นำดินร่วนและขุยมะพร้าวมาผสมกันในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 บรรจุลงถุงพลาสติก
5.ทำการผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางทับรอยแผลที่เฉือนไว้ มัดถุงด้วยเชือกให้แน่น
6. เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างจากกิ่งตอนประมาณ 3 ถึง 5 นิ้ววิธีนี้จะทำให้รากงอกได้เร็วขึ้นไปอีกภายใน 30 ถึง 45 วันรากจะงอกและเดินมาเต็มถุง ถึงช่วงนี้ก็สามารนำ มะละกอตอนกิ่ง ไปปลูกได้แล้ว เป็นต้น

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอฝากแนวคิดและเชิญชวนทุกๆท่านร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวมีประโยชน์มากมาย เริ่มจากได้รับประทานอาหารที่สดสะอาดปราศจากสารพิษตกค้าง ได้ยารักษาโรค และยังได้ความสุข ความภูมิใจ ที่ได้แบ่งปันพืชผักกับเพื่อนบ้าน ที่สำคัญได้ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย
“ถ้าเราคิดจะปลูกผัก ต้องตระหนักถึงคุณค่าของการปลูกผัก ที่สำคัญคือ ทำแล้วต้องมีความสุข สุขกายที่ได้อาหารดีปลอดภัย สุขใจที่ได้ปลูก และสุขร่วมกันที่ได้
ในการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลยายแย้มวัฒนาที่ร่วมเข้าอบรม และขอขอบคุณคณะอาจารย์และคณะวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ

อื่นๆ

เมนู