ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนกรกฎาคมทางทีมงาน University to Tambon ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาลัย)ในสังกัดหน่วยงานมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพและการทำเกษตรกรรม โดยได้จัดการอบรม ณ ศูนย์มีชัยนางรอง ตลอดการอบรมทางศูนย์มีชัยนางรองได้จัดวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งการบรรยายและพาลงมือปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการทำอาชีพและวิธีการลดต้นทุนในการผลิตโดยพาลงมือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1)การเพราะปลูกถั่วงอก
2)การชำมะนาวและไม้มงคล
3)การตอนกิ่งมะละกอ
4)การผสมดิน
5)การทำปุ๋ยจุลินทรีย์
6)การเลี้ยงไส้เดือน
7)การทำน้ำยาไล่แมลง
8)การเพาะเมล็ดแบบอบร้อน อบเย็น ก่อนลงถาด
9)การปลูกพืชในเข่งและการให้ปุ๋ย
10)การทำกุยช่ายขาว
ในทุกเรื่องที่ได้กล่าวมาทางประชาชนและผู้ปฏิบัติงานของUniversity to Tambon ได้ลงมือปฏิบัติกันทุกคนและทางวิทยากรได้นำไปดูกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ ณ บ้านหนองตะไก้ ซึ่งหมู่บ้านที่ทางวิทยากรนำไปศึกษานั้นได้มีการจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับกันทุกหลังคาเรือนทั้งหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านหนองตะไก้มีรายได้ทุกหลังคาเรือน ซึ่งไม้ที่ชาวบ้านขายก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคล แคลตัส ซึ่งผู้ดูแลกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เชิญชวนให้ชาวบ้านที่ไปร่วมอบรมลงมือทำหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายชาวบ้านบางคนให้ความสนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถไปเรียนรู้วิธีการปลูกที่กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับได้เลย และทางศูนย์มีชัยนางรองได้จัดหาอาชีพเสริมมาแนะนำให้กับประชาชนในการแพ็คที่คาดผมและทำยางมัดผม มีวิทยากรมาสอนให้ประชาชนลงมือทำและสอบถามประชาชนมีคนสนใจนำไปทำที่บ้านหรือไม่ หลังเสร็จจากการอบรมก็ได้มีประชาชนมารับเอางานเสริมนี้ไปทำที่บ้านทำให้ประชาชนมีรายได้เสริมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้ปฏิบัติงานของUniversity to Tambon ทุกท่าน คณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา และวิทยากร ณ ศูนย์มีชัยนางรอง ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

https://youtu.be/FykSND29-_0

 

อื่นๆ

เมนู