ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนินผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน        ในเดือนมิถุนายนเราได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์และนำหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองตามจุดต่างๆในตำบลยายแย้มวัฒนาในเดือนกรกฎานี้เราได้มีการลงพื้นที่เกี่ยวกับเกษตรในชุมชนมีการจัดกิจกรรมและการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเกษตรที่ศูนย์การเรียนรู้มีชัยพัฒนา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่1 เป็นการอบรมทางทฤษฎีในขั้นตอนการการเตรียมดิน มะนาววัยใส การตอนมะละกอและอื่นๆ

ภาพที่ 2 เป็นการอบรมทางทฤษฎีในขั้นตอนการการเตรียมดิน มะนาววัยใส การตอนมะละกอและอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจจึงได้รับความร่วมมือจากเกษตรในชุมชนเป็นอย่างมากจากการอบรมการส่งเสริมการเพราะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติม เช่น. เกษตรแปลงยาสูงเป็นการปลูกสำหรับพื้นที่ดินที่มีจำนวนจำกัดทำให้เป็นเรื่องง่ายและมีการบริหารจัดการที่ดีมีการเตรียมดินผสมโดยใช้ดินร่วนและขี้วัวแกรบดิบแกรบดำการเตรียมดินสำหรับการเพาะกล้าโดยใช้มูลสัตว์แกรบดำกาบมะพร้าว ทราย และการเพาะกล้า

ภาพกิจกรรมที่3 เป็นภาพกิจกรรมการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกพืชสำหรับการจำกัดพื้นที่

ภาพกิจกรรมที่4 เป็นภาพกิจกรรมการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกพืชสำหรับการจำกัดพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการตอนมะละกอเป็นวิธีที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้มีกลับมะพร้าวเศษไม้เนื้อแข็งเชือกฟางถุงพลาสติกนำมาวางโดยทิ้งไว้ประมาณ 30 วันถึง 45 วันรากจะแทงออกมาจากถุง

ภาพที่ 5 เป็นการตอนมะละกอเพื่อขยายพันธุ์ได้ดีและสมบรูณ์แบบขยายพันธุ์ได้เร็ว

 

การทำมะนาววัยใสโดยการห่อปากช้ำแบบควบแน่นเป็นวิธีการปักชำที่ควบคุมความชื้นอุณหภูมิแสงของกิ่งที่ปักชำทำให้มีความเหมาะสมด้วยการครอบกิ่งปักชำด้วยถุงพลาสติกหรือใช้ขวดพลาสติกเพื่อให้กิ่งชำออกรากแตกตาได้เร็วขึ้นข้อดีของการปักชำแบบควบแน่นคือสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากและรักษาพันธุ์ที่ดีได้สมบูรณ์แบบโดยจะงดน้ำงดอาหารหนึ่งเดือน เมื่อครบหนึ่งเดือนเอาถุงครอบออกย้ายไปปลูกที่กระถางและใส่ปุ๋ย

ภาพที่6-7เป็นการทำมะนาววัยใสเพื่อขยายพันธุ์ได้ดีและเร็วขึ้น

ภาพที่6-7เป็นการทำมะนาววัยใสเพื่อขยายพันธุ์ได้ดีและเร็วขึ้น

 

 

 

 

 

 

การเพาะปลูกถั่วงอกคอนโดเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเพาะปลูกถั่วงอกคอนโดคือน้ำน้ำควรเป็นน้ำที่สะอาดให้น้ำอย่างสม่ำเสมอปริมาณที่เพียงพออุณหภูมิวัสดุที่เพราะที่เหมาะสมและควรเป็นคอนโดที่ปลอดสารเคมี

 

 

ภาพที่ 8-9เป็นการเพาะถั่วงอกโดยการใช้วิธที่ง่ายโดยการเพาะในขวด และใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัยในการรด

ภาพที่ 8-9เป็นการเพาะถั่วงอกโดยการใช้วิธที่ง่ายโดยการเพาะในขวด และใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัยในการรด

 

 

 

 

 

 

การทำน้ำกระเทียมป้องกันแมลงโดยใช้ด่างทับทิมร่วมกับกระเทียมเพื่อป้องกันเชื้อราและน้ำเปล่าจากนั้นฉีดอย่างน้อยวันละสองครั้งในช่วงเช้าและเย็น

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอุปกรณ์ที่ใช้จะมีไข่แดงหนึ่งฟอง น้ำปลา ผงชูรส น้ำเปล่าโดยประโยชน์ของจุลินทรีย์นี้จะช่วยตรงไนโตรเจนในดินเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ถึงสามเท่าทำให้พืชแข็งแรงและทำลายจุลินทรีย์ในดินที่ทำให้เกิดโรคในพืชได้อย่างดี

ภาพที่ 10 เป็นการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำสารไล่แมลง

การทำกุยช่ายขาว โดยเลือกกุยช่ายเขียวที่มีสภาพสมบูรณ์ครอบกุยช่ายโดยกดส่วนด้านล่างให้จมลงดิน โดยไม่ให้แสงเข้าไปได้รดน้ำตามปกติทิ้งไว้ประมาณ 10 ถึง 12 วัน

การตลาดออนไลน์เป็นการค้าขายสินค้าเกษตร โดยวิธีการออนไลน์หาจุดเด่นของสินค้าและวิธีการดึงดูดลูกค้าโดยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของสินค้า

ภาพที่12 เป็นการอบรมการค้าออนไลน์สำหรับเกษตร

ภาพที่11 เป็นการอบรมการค้าออนไลน์สำหรับเกษตร

 

พวกเราได้ลงมือทำการเพาะปลูกถั่วงอกการตัดชำมะละกอการทำมะนาววัยใสทำให้ได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางไปยัง บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ไปดูวิธีการปลูกพืชพันธ์ไม้นานาพันธุ์ เช่นยางอินเดีย  โกศล แคคตัสหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแถบนั้นได้เป็นอย่างดีทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ภาพที่13-14 เป็นการอบรมในการเพาะปลูกแคคตัสและไม้ดอกไม้ประดับ

ภาพที่13-14 เป็นการอบรมในการเพาะปลูกแคคตัสและไม้ดอกไม้ประดับ

 

 

 

 

 

 

ภาพที่15 เป็นการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับท่านคณะบดีคณะครุศาสตร์คณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจและมีเวลาว่างเช่นการทำยางมัดผมการทำที่คาดผมเพื่อเป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ทั้งผู้สูงอายุและวัยรุ่นทำให้มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ในเดือนถัดไปจะมีโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับคน ในชุมชนและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลละค่าของสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่จะมีกิจกรรมและโครงการอะไรที่น่าสนใจติดตามเดือนต่อไปนะคะ

ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์คณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุกท่านท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้เพื่อต่อยอดให้กับอาชีพเกษตรกร ทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนารวมถึงผู้เข้าร่วมการอบรมทุกๆท่านทำให้กิจกรรมการอบรมผ่านเป็นไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู