1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อบทความ : ED04 –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนเมษายน

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเจนจิรา ละเมียดดี ประเภทบัณทิตจบใหม่  ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงาน  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ  สำนักงานประกันสังคม  จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลอิสาน  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม หัวหน้าหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งให้ย้ายมาประจำการที่ สาขานางรอง เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้อำเภอนางรอง

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 3 คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่  ณ  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และ บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  การลงบันเงินสมทบของผู้ประกันตน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 16 มีนาคม 2564 – ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ณ หมู่ 12 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ประชาชนผู้ที่มีอาชีพอิสระ ได้ทราบถึงสิทธิประโยขน์ของมาตรา 40 สร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 – ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ณ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ประชาชนผู้ที่มีอาชีพอิสระ ได้ทราบถึงสิทธิประโยขน์ของมาตรา 40 สร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 – ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ณ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ประชาชนผู้ที่มีอาชีพอิสระ ได้ทราบถึงสิทธิประโยขน์ของมาตรา 40 สร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

วันที่ 2 เมษายน 2564 – จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

นอกเหนือจากที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ประชาชนผู้ที่มีอาชีพอิสระ ได้ทราบถึงสิทธิประโยขน์ของมาตรา 40 สร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว ดิฉันก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในสำนักงานค่ะ

อื่นๆ

เมนู