ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หาข้อมูลแบบฟอร์มที่ 01 02 ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนขึ้นและทำการแก้ไขข้อมูลในบางส่วนให้ถูกต้องและครบถ้วน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือเกษตรกร ส่วนอาชีพรอง คือทำหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก เครื่องจักสาน เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว สามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างให้แก่แม่บ้าน และผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี การทอผ้าถือว่าเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจรองจากอาชีพหลัก จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา หลังจากนั้นภายในเดือนเมษายน  คณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านภายในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ในการผลิตผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย กลุ่มแม่บ้านจะมีการใช้สีจากธรรมชาติ เช่น จากเปลือกประดู่  ผลหม่อน  ใบไม้ชนิดต่างๆ และได้ไปดูการทำดอกไม้จันทร์ในหมู่ที่ 10 ซึ่งประชาชนใช้เวลาว่างในการหารายได้เสริมให้ครอบครัวโดยการทำดอกไม้จันทร์ส่งให้กับพื้นที่ที่รับซื้อต่อทำให้ประชาชนมีรายได้นำมาใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ในการลงพื้นชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และช่วยสอนวิธีการทำผ้าไหม หรือผ้าฝ้าย ให้คณะผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 และกลุ่มจัดทำดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 10 ที่ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิงานทุกท่านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู