ข้าพเจ้านางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนได้ประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนมีนาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหา ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนเมษายน และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ เพื่อเรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำโดยใช้สีจากธรรมชาติ ผ้าที่ชาวบ้านใช้ทอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ผ้าฝ้ายคำภูไปรบัดและผ้าไหมภูไปรบัด   ลงพื้นที่ศึกษาวิธีขั้นตอนการทอเสื่อกกในหมู่ที่ 16 บ้านวัฒนาสามัคคี ซึ่งมีลายต่างๆมากมาย ที่เด่นๆสุดจะมีลายปราสาทพนมรุ้ง ลายผีเสื้อ  เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดในขั้นต่อไป   ลงพื้นที่เรียนรู้วิธีการทำดอกไม้จันทร์ และศึกษาขั้นตอนการทำต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในขั้นต่อไปและได้ร่วมประชุมการทำวิดีโอ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวีดีโอเพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าสนใจและน่าอยู่มากอีกทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวางแผนจัดทำวีดีโอ ประชุมกับทีมงานช่วยกันวางแผนสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการถ่ายวีดีโอนำเสนอตำบลในเดือนเมษายน ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณประชาชนชาวตำบลยายแย้มวัฒนาที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเป็นอย่างดีและขอบคุณทีมงานเจ้าบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนต่อไป

อื่นๆ

เมนู