ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฎิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีการร่วมประชุมวางแผนการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหมู่บ้านที่แบ่งกันรับผิดชอบว่าจะมีการปฏิบัติเช่นไรเพื่อที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องและไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด-19 พวกเราจึงวางแผนในการทำงานกันอย่างรัดกุมโดยพวกเราตกลงกันว่าจะเข้าไปหาข้อมูลกับผู้นำชุมชนและให้ผู้นำชุมชนเป็นคนประสานงานให้อีกที

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกลุ่มของดิฉันได้รับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ในทุกหมู่ที่ดิฉันรับผิดชอบก็ได้ลงพื้นที่ไปทุกหมู่โดยไปสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนทั้งหมด 10 เรื่องมีดังนี้

1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่ที่ 4 มีบุคคลที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 ประมาณ 4 คน

หมู่ 8 มีบุคคลเดินทางกลับมาภูมิลำเนาประมาณ  6 คน

หมู่ 10 มีบุคคลเดินทางกลับภูมิลำเนา 1 คน

โดยส่วนมากที่ต้องเดินทางกลับมาอยู่บ้านเพราะตกงานกันเป็นส่วนใหญ่และรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ในเมืองได้

2 แหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้

แหล่งท่องเที่ยวพบอยู่ที่หมู่ 8 คือแหล่งเรียนรู้การเพาะชำพันธุ์ไม้ ได้แก่หมู่บ้านโนนศิลา เปิดให้ชมได้ทุกฤดูกาล มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ในราคาที่ถูกอีกด้วย

3 ที่พัก/โรงแรม มีดังนี้

จะมีรีสอร์ตเป็นหลังให้เช่า อยู่ที่หมู่ที่ 4 ชื่อมวนโตโฮมสเตย์

เป็นบ้านเช่าอยู่ที่หมู่ 15จะเป็นบ้านปล่อยให้เช่า

4 ร้านอาหารในท้องถิ่น มีดังนี้

โดยส่วนมากร้านอาหารประจำในท้องถิ่น จะเป็นร้านส้มตำ ร้านก๋วยเตี๊ยว อาหารตามสั่ง ซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 35 บาทขึ้นไป

5 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น มีดังนี้

ส่วนมากจะเป็นอาหารตามฤดูกาล จะมีพวก เห็ด ผักหวาน ไข่มดแดง ต้องถึงฤดูกาลถึงจะมีให้เก็บกิน

6 เกษตรกรในท้องถิ่น มีดังนี้

ในพื้นที่สำรวจส่วนมากเกษตรกรจะทำนาเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งนาปี นาปรัง บางส่วนจะมีทำสวนมัน ทำไร่อ้อย

7 พืชในท้องถิ่น มีดังนี้

จะมีจำพวกพืชที่กินไดตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะพร้าว ลำไย มะยม เป็นต้น

แล้วก็จะมีพวกต้นไม้ที่ปลูกประจำหมู่บ้าน เช่น ต้นจามจุรี ต้นดอกจาน ต้นคูณ เป็นต้น

8 สัตว์ในท้องถิ่น มีดังนี้

จะมีแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่กับบ้าน เช่น สนุข แมว ไก่ เป็ด

เลี้ยงไว้เพื่อขาย เช่น วัว ควาย บางบ้านจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เช่น กบ หนู

9 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีดังนี้

การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5

การทำดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 10

10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น มีดังนี้

หนองน้ำตะเคียน หมู่ที่ 10

หนองน้ำบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8

ข้อมูลที่กล่าวมานี้กลุ่มของดิฉันได้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่เป็นคนนำไปเก็บข้อมูลจึงได้ข้อมูลตามที่ต้องการครบถ้วนทั้งข้อมูลและรูปถ่ายโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 เป็นอย่างดี

ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ผ่าน Google meetโดยร่วมประชุมวางแผนในการทำงานทุกๆด้านที่จะปฏิบัติงานในเดือนถัดไป

และวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอประจำตำบลยายแย้มวัฒนาหมู่ที่ 10 โดยเรื่องที่ถ่ายทำวิดีโอนั้นได้แก่เรื่อง เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น    และร้านอาหารประจำท้องถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ในการให้ข้อมูลในทุกเรื่องที่ได้ถ่ายทำวิดีโอในครั้งนี้ทำให้การถ่ายทำวิดีโอนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันและมีความสามัคคีกันในการทำงานจนงานสำเร็จและต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกับคณะผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู